preview

VOZÍČKÁŘSKÁ TRASA KRÁSNOLIPSKEM

Z webu: https://www.turisticky-magazin.cz/

Klub českých turistů v Krásné Lípě patří mezi nejaktivnější turistické organizace v severních Čechách. Jeho členové každoročně pořádají řadu akcí pro veřejnost, zvelebují okolí svého regionu, čistí přírodu, obnovují drobné památky. Nejnovějším počinem je zřízení značeného devítikilometrového okruhu pro vozíčkáře kolem Krásné Lípy.

Celkem nová vozíčkářská trasa včetně spojky na Jiřetín pod Jedlovou měří 13,5 km s celkovým převýšením 186 m, což je také důvod, proč je obtížnost uvedena jako středně náročná (červená). Část stezky je vhodná pro pohodový odpočinkový výlet (Krásná Lípa - Horní Podluží), jiná místa naopak prověří kondici vozíčkářů sportovců. S asistencí či s elektrovozíkem je dobře zvládnutelná trasa v úseku Krásná Lípa - Jiřetín pod Jedlovou.

TESTOVACÍ PROVOZ TRVAL CELÝ ROK

Neoficiálně fungovala vozíčkářská trasa u Krásné Lípy už v loňském roce, kdy se vychytávaly různé nedostatky, zejména pak problematické úseky s méně kvalitním povrchem. Problémy způsobovala také kalamitní těžba po kůrovci - část trasy využívaly traktory ke stahování dřeva. Došlo ke zlepšení trasy v Horním Podluží (nový asfaltový povrch) a na Hraniční cestě nad Krásnou Lípou. Trasa je nyní kompletně průjezdná v červené (středně náročné kategorii), což znamená, že fyzicky méně zdatní vozíčkáři by s sebou vždy měli mít doprovod.

VOZÍČKÁŘSKÁ TRASA NABÍZÍ ÚNIK DO PŘÍRODY

Lidé upoutaní na vozík bývají často omezeni na pohyb v městském prostoru, což se jim snažíme kompenzovat právě naší novou vozíčkářskou trasou situovanou v oblasti mezi Českým Švýcarskem a Lužickými horami. Trasa ve vyznačeném úseku nabízí pěkné výhledy, odpočívadla i místa k bádání. V přírodní rezervaci Velký rybník lze pozorovat vodní ptactvo. Na trase se nachází několik drobných sakrálních památek, což ocení zejména zájemci o historii regionu. Informační panely upozorňují na různé zajímavosti. V Jiřetíně je též možné načerpat inspiraci k dalším výletům v dobře vybaveném infocentru. K občerstvení lze využít některou z restaurací v Krásné Lípě, Horním Podluží nebo v Jiřetíně.

NÁROČNOST VOZÍČKÁŘSKÉ TRASY - ČERVENÁ

Značené turistické trasy pro vozíčkáře, kterých je v ČR aktuálně 11, jsou rozděleny do tří stupňů obtížnosti podle povrchu trasy, podélného a příčného sklonu, šířky průjezdu a výšky stupňů, které je třeba překonat. Trasa u Krásné lípy má střední náročnost, což znamená, že je určena pro zdatné vozíčkáře a vozíčkáře s doprovodem, handbiky a elektrické vozíky. Stoupání tras je do 6%, v krátkých úsecích až 12%, příčný sklon max 4%, maximální výška terénních stupňů je 5 cm.

VOŽÍČKÁŘSKÁ TRASA JE VÝSLEDKEM REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Nová trasa pro vozíčkáře vznikla díky spolupráci OÚ Rybniště, OÚ Horní Podluží, MěÚ Krásná Lípa, Ústeckého kraje, Lesů české republiky a dalších partnerů. Klub českých turistů Krásná Lípa se podílel na realizaci nejen dobrovolnou prací, ale i finančně s pomocí programu „ČSOB pomáhá regionům“, jehož cílem je podpora veřejně prospěšných projektů. Trasa se dále průběžně vybavuje a upravuje dle finančních možností. Vozíčkáře tímto prosíme o prominutí drobných nedokonalostí, které se na základě jejich připomínek budeme snažit řešit.

Galerie
Komentáře