Naši partneři

Logo Vodafone
„Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika“ 
 
 
Zaštítili nás

ČVUT Fakulta dopravní
ČVUT v Praze
Fakulta dopravní


 
 
 
Spřátelené organizace

Jedličkův ústav
Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Liberec


Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

ZOO Liberec
ZOO Liberec

the accessible planetThe Accessible Planet!