Hodnocení
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 6/17
Marie Harcubova
Gibraltar is a British territory with 30,000 inhabitants. The cable car to the top looked as it´s a hard nut to crack. There were steep stairs leading to the cabin, but the lady in the ticket booth called for three helpers to come, and they carried me up. They told us to be careful with the freely moving monkeys. People took pictures of them, letting them sit on their shoulders, but I had hidden glittering stuff behind the shirt and kept a respectable distance from them. The weather was excellent and we had beautiful views of Gibraltar, the harbor and Africa.
Text byl přeložen z jazyka angličtina.
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 6/17
Marie Harcubova
Gibraltar je britským teritoriem s 30 000 obyvatel. Lanovka na skálu vypadala trochu jako oříšek. Ke kabince vedlo dost příkrých schodů, ale ochotná paní v pokladně zavolala tři pomocníky, a ti mě se smíchem vynesli. Upozornili nás na volně se pohybující krotké opice a ať si na ně dáme raději pozor. Lidi se s nimi fotili, nechali si je sednout na rameno, ale já si raději schovala lesklé řetízky za tričko a držela se v uctivé vzdálenosti. Počasí vyšlo na výbornou a máme nádherné fotky výhledů na Gibraltar, přístav i na Afriku.
Zeptejte se lidí, kteří toto místo navštívili
Místa v okolí
Archaeological Site of Atapuerca
památky
 
       
Zámek Valtice
památky
Zámek 1, Valtice, CZ
       
Le Mont-Saint-Michel
památky
Boulevard Avancée, Le Mont-Saint-Michel, FR