Hodnocení
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 7/18
Marie Harcubova
Are you interested in history? And how about finding out something very interesting about the stages of human evolution according the famous Darwin´s theory ?

If you happen to be heading to the Spanish city of Burgos, do not forget to visit the unique Museum of Human Evolution. They exhibit the well-preserved fossils of our ancestors. The also have the oldest of them in their collections.

In the next part of the tour you will learn how archaeological research and laboratory research is taking place.

In the museum, you can also see the exact replica of the ship that transported the aforementioned natural scientist and geologist Charles Darwin to the Galapagos.

Rare exhibits come from the largest archaeological site in the world Atapuerca, located 20 km from the city of Burgos. Archaeologists have found more than a million years old human remains and their prehistoric instruments. The findings show an eye-catching and very important story about our us. In 2000, this place was added to the UNESCO World Heritage List.

The whole museum is completely barrier-free.
Text byl přeložen z jazyka angličtina.
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 7/18
Marie Harcubova
Máte zájem o historii? A co takhle zjistit něco velmi zajímavého o prapůvodu člověka a jeho vývojových stádiích podle evoluční teorie, kterou se zabýval přírodovědec a geolog Charles Darwin?

Pokud se náhodou chystáte do španělského města Burgos, neopomeňte navštívit jedinečné Muzeum evoluce. Vystavují tu zachovalé fosílie naších předků. Ve sbírkách mají i zatím nejstarší z nich.

V další části prohlídky se dozvíte, jak probíhá archeologické zkoumání a laboratorní výzkum.

V muzeu si můžete také prohlédnout přesnou repliku lodě, která dopravila výše zmíněného přírodovědce a geologa na Galapágy.

Vzácné exponáty pochází z největšího archeologického naleziště na světě Atapuerca ležící 20 km od města Burgos. Archeologové zde našli víc než milion let staré ostatky a jejich prehistorické nástroje. Nálezy vypovídají poutavý a velmi důležitý příběh o nás lidech. V roce 2000 bylo toto místo přidáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

Celé muzeum je naprosto bezbariérové.
Zeptejte se lidí, kteří toto místo navštívili
Místa v okolí
Archaeological Site of Atapuerca
památky
 
       
Zámek Valtice
památky
Zámek 1, Valtice, CZ