Uluru
Kategorie: památky
Uluru-Kata Tjuta National Park, Yulara, AU
Hodnocení
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 4/19
Marie Harcubova
Uluru - Kata Tjuta National Parkis one of Australia's most significant sites. Despite the fact that Alice Springs is the closest big city 16 hours away, this vast park is visited by over 250,000 people from all over the world. Don't worry, there is enough accommodation in the nearby small town of Yulara.

What will you find in the middle of the arid desert? Apart from t the visitor center, which attracts you from a distance by indigenous people singing, you get to see see about 350 million years old and truly unique rock formations.

Of course, that everyone is heading to the rock, which they once called Ayers Rock, today they use the name Uluru. The beautiful sandstone monolith is twice the size of the Eiffel Tower.

There are several viewing spots. Each has its own name. Most people come to the Sunset viewpoint during sunset, when the rock in best red color and most beautiful. Sunrise is also popular, with Uluru illuminated by the rising sun.

The trail around the rock is 10 km long. Walking trails can take some time. We chose the easy and barrier-free route named Kuniya Walk, which is 1 kilometer directly to the rock and water hole of Mutitjul. Notice the paintings in the small cave.

Part of the National Park are, let´s say, a round sculptures of Kata Tjuta (also known as Olgas). These 36 rock formations are surrounded by many legends and to this day the natives perform their rituals. The tallest of them is Mount Olga. With its 1066 meters, it exceeds the nearby Uluru. You must not miss out on Dune View.

By the way, I recommend to buy a face covering net in some of the souvenir shops against a lot of annoying little flies that are around Uluru. The net doesn't cost much and you´ll really appreciate it.
Text byl přeložen z jazyka angličtina.
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 4/18
Marie Harcubova
Národní park Uluru - Kata Tjuta je jedním nejvýznamnějších míst Austrálie. I přesto, že nejbližší velké město je 16 hodin vzdálené Alice Springs, každý rok rozlehlý park v Rudém středu navštíví přes 250 000 lidí ze všech koutů světa. Nebojte, možností ubytování je v blízkém malém městečku Yulara dost.

Co uprostřed vyprahlé pouště najdete? Kromě návštěvnického centra, které vás už z dálky láká zpěvem australských domorodců, tu uvidíte 350 milionů let staré a opravdu unikátní skalní útvary.

Každý samozřejmě nejdřív míří ke skále, která byla dříve nazývaná Ayers Rock a dnes se používá název Uluru. Krásný pískovcový monolit je dvakrát vyšší než Eiffelovka.

Vyhlídkových míst je kolem Uluru hned několik. Každé z nich má svůj název. Nejvíc lidí se vždy nashromáždí na vyhlídce Sunset během západu slunce, kdy je skála nejčervenější a nejúchvatnější. Populární je i vyhlídka Sunrise, kde uvidíte Uluru osvícené vycházejícím sluncem.

Trasa kolem dokola skály má asi 10 km. Pěší trasy, které člověk může absolvovat, zaberou určitý čas. My si vybraly nenáročnou a bezbariérovou trasu s názvem Kuniya Walk, která nás dovedla po 1 kilometru přímo ke skále a vodní tůňce Mutitjulu. Kousek odtud si všimněte domorodých maleb v malé jeskyni.

Součástí národního parku je, řekněme, oblé sousoší Kata Tjuta (známé také jako Olgas). Těchto 36 skalních útvarů je opředeno mnoha legendami a dodnes tu domorodci provádějí své rituály. Nejvyšší z nich je hora Olga. Se svými 1066 metry převyšuje nedaleké Uluru. Rozhodně nesmíte vynechat vyhlídku Dune View.

Mimochodem doporučuji si v něktetém z obchůdků se suvenýry koupit sítku přes obličej proti hodně otravným malým muškám, kterých je kolem Uluru spousta. Síťka nestojí moc a opravdu ji oceníte.

Postůjte v úctě a pokoře u posvátné aboriginské skály, neodnášejte si kamínky na památku a místním bohům poděkujte, aby se na vás nerozzlobili...
Zeptejte se lidí, kteří toto místo navštívili
Místa v okolí
Horní náměstí
památky
Horní nám., Opava, CZ
       
Slezské zemské muzeum Opava
památky
Komenského 10, Opava, CZ
       
Památník II. světové války - Hrabyně
památky
Hrabyně 192, Hrabyně, CZ