Hodnocení
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 4/14
Marie Harcubova
If you decide to explore the magnificent Royal Palace of Versailles, which was created to represent Louis XIV's power and glory, do not forget to visit the gardens. Usually, tourists come here from Paris, 20 km away.

The gardens are an insepareble part of the castle complex. They cover an area of 800 hectares. It has taken the chief garden architect André Le Notre over 40 years to build this masterpiece.

The gardens are divided into sections of regular shapes. Every year, over 200,000 flowers and trees are planted here.

The main element is its 50 fountains. In spring and summer, the fountains are singing with the accompaniment of Baroque music. They have been entertaining the audience like this for almost 350 years. Do not forget to look at the ponds near the castle, where the impressive architecture is reflecting.

You´ll spend at least an hour in the gardens, but you better count on more, you'll see great beauty. You can go in any direction. The surface of the roads is mainly hard dirt, the wheelchair goes well on it, only occasionally you can come across gravel. In some parts, the terrain is a little uphill, so to take along a companion is good idea .

Great experience, have a good trip ...
Text byl přeložen z jazyka angličtina.
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 4/14
Marie Harcubova
Pokud se vydáte na prohlídku velkolepého královského zámku ve Versailles, který měl reprezentovat především moc a slávu Ludvíka XIV., neopomeňte navštívit přilehlé zahrady. Obvykle sem vyráží turisté z 20 km vzdálené Paříže.

Zahrady jsou neoddělitelnou součástí zámeckého komplexu. Rozkládají se na ploše 800 hektarů. Hlavnímu zahradnímu architektovi Andrému Le Notre trvalo vybudovat toto mistrovské dílo přes 40 let.

Zahrady jsou rozdělené do sekcí pravidelných tvarů. Každý rok sem vysadí přes 200 000 sazenic květin a stromů.

Hlavní ozdobou je na 50 fontán. V jarních a letních měsících se fontány pravidelně rozezpívávají za doprovodu barokní hudby. Přihlížející publikum takto baví takřka 350 let. Nezapomeňte se podívat na hladinu jezírek blízko zámku, kde se impozantní architektura zajímavě odráží.

V zahradách strávíte minimálně hodinu, ale počítejte raději víc, uvidíte velkou krásu. Můžete se vydat kteroukoli cestou. Povrch cest je především udusaná hlína, s vozíkem se jede dobře, jen občas narazíte na štěrk. V některých částech je terén trochu do kopce, takže doprovod se hodí.

Zážitek je to obrovský, přeji šťastnou cestu...
Zeptejte se lidí, kteří toto místo navštívili
Místa v okolí
Château de Versailles
památky
Place d'Armes, Versailles, FR
       
Grand Trianon
památky
Parc du Château de Versailles, Versailles, FR
       
Domaine de Marie-Antoinette
památky
Château de Versailles, Versailles, FR