Bazilika Navštívení Panny Marie
Kategorie: památky
Klášterní 1, Hejnice, CZ
Hodnocení
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 9/19
Marie Harcubova
If you visit the town of Frydlant, about 10 km away is the town Hejnice. The local main attraction is the Church of the Visitation. Many people call this church as basilica, but the process of promotion has never been completed.

It has been a place of pilgrimage since the 13th century, when a poor craftsman from the village of Lužec fell asleep under a linden tree, angels appeared in his dream. They said that ifhe brings a holy picture of the Virgin Mary to this place, his sick wife and child will recover at home. So he bought a wooden statuette in Zittau and the prayer for his family worked.

The rumor spread and the pilgrims were coming. First they built a wooden church, later a stone chapel. The building had several owners over the years. The church or basilica we know today comes from the 18th century, when the owners were the Gallas family.

Inside is a statuette of the Virgin Mary "The Stunning Mother ", who got this name because of her beautiful smile.

The main altar is an interesting feature. Take a good look, because it is actually an illusionary fresco by painter Josef Kramolin.

A wheelchair user has to cross two steps close to the entrance. Then one more in the door. The interior is accessible and with ramps inside.
Text byl přeložen z jazyka angličtina.
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 9/19
Marie Harcubova
Pokud zavítáte do města Frýdlant v Čechách, asi 10 km odtud je městečko Hejnice. Místní hlavní atrakcí je kostel Navštívení Panny Marie. Mnoho lidí tento svatostánek nazývá bazilika, ale proces povýšení nebyl nikdy dokončen.

Poutním místem je od 13. století, kdy chudý řemeslník z vesničky Lužec usnul pod lípou a ve snu se mu zjevili andělé. Prý když na toto místo přinese svatý obrázek Panny Marie, doma se mu uzdraví nemocná manželka i dítě. Koupil tedy dřevěnou sošku v Žitavě a modlitba za uzdravení rodiny zafungovala.

Pověst se šířila a poutnici přicházeli. Nejdříve tu postavili dřevěný kostel, později vznikla kamenná kaplička. Stavba měla za léta hned několik majitelů. Kostel či bazilika jak ji známe dnes pochází z 18. století, kdy majitelem byl rod Gallasů.

Uvnitř je soška Panny Marie "Sličné matky", která toto jméno získala díky svému krásnému úsměvu.

Zajímavostí a velkou zvláštností je hlavní oltář. Podívejte se pořádně, protože je to vlastně iluzivní freska od malíře Josefa Kramolína.

Před vchodem do kostela vozíčkář musí překonat dva schody. Pak ještě jeden malý ve dveřích. Interiér je bez bariér a s nájezdy.
Zeptejte se lidí, kteří toto místo navštívili
Místa v okolí
Severočeské muzeum v Liberci
památky
Masarykova 11, Liberec, CZ
       
Šaldovo náměstí
památky
Šaldovo náměstí, Liberec, CZ
       
Hřbitov Vratislavice nad Nisou
památky