Hodnocení
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 6/19
Marie Harcubova
What do Catherine de' Medici and Nostradamus have in common? A French castle Blois. By the way, they say he predicted Covid 19 long before it hit. At that time, this astrologer, seer, and originally a doctor, was a frequent guest at Blois.

Queen Regent, Mother and Wife is a prominent figure of the 16th century and was very interested in the occult sciences. She was one of ten queens (and seven kings) who considered this mainly Renaissance chateau as home.

There are parking places and wheelchair accessible ground floor.
This magnificent castle consists of several wings different according to who just held the reins of government. People with disabilities can visit the wing of Francis I and Louis XII.

The gardens, which have undergone many changes over the years, are extensive, beautifully landscaped, and also accessible to the wheelchair.

If you come here in the future, the chapel with beautiful stained glass windows depicting the history of the castle, is definitely must see.

We wish everyone health at these difficult times, and when it is back to normal… happy traveling...
Text byl přeložen z jazyka angličtina.

WC bezbariérové
Hodnocení uživatele:
 
 
 
 
Navštíveno: 6/19
Marie Harcubova
Co mají společného Kateřina Medicejská a Nostradamus? Francouzský zámek Blois. Mimochodem on prý Covid 19 předpověděl už dávno. Ve své době byl tento astrolog, věštec a původně doktor na Blois častým hostem.

Kateřina Medicejská, královna regentka, matka a manželka je významnou osobností 16. století a okultní vědy jí velmi zajímaly. Byla jednou z deseti královen (a sedmi králů), které tento především renezanční zámek považovali za domov.

Pro vozíčkáře jsou tu místa k parkování a dobře přístupné přízemí zámku.

Tento nádherný zámek se skládá z několika křídel odlišných podle toho, kdo zrovna držel otěže vlády. Lidi s hendikepem mohou navštívit křídlo Františka 1. a Ludvíka XII.

Zahrady, které prošly za léta mnoha změnami, jsou rozsáhlé, krásně upravené, a také přístupné vozíku.

Pokud se sem v budoucnu dostanete, kapli s nádhernými vitrážemi, zobrazujícími historii zámku, si rozhodně nenechte ujít.

Hlavně všem přejeme zdraví, a pak spokojené cestování...

WC bezbariérové
Zeptejte se lidí, kteří toto místo navštívili
Místa v okolí
Grundlsee
památky
 
       
Kostel sv. Marka
památky
Náměstí Svobody 2, Litovel, CZ
       
Kaple sv. Jiří
památky
nám. Svobody 4, Litovel, CZ