Přehled hodností

newbie

Návštěvník

hodnost newbie/návštěvník

Počet bodů k získání hodnosti: 0adventurer

Dobrodruh

hodnost adventurer/dobrodruh

Počet bodů k získání hodnosti: 10explorer

Cestovatel

hodnost explorer/cestovatel

Počet bodů k získání hodnosti: 20superstar

Superstar

hodnost superstar

Počet bodů k získání hodnosti: 30super-user

Super uživatel

hodnost super-user

Počet bodů k získání hodnosti: 40