info disway
Disway na konferenci "Přes bariéry III. - Profesionalita v mapování přístupnosti veřejného prostoru, sjednocení metodických pokynů"

Série konferencí Přes bariéry se věnuje problematice architektonických bariér, jejich mapování a odstraňování, metodikám kategorizace přístupnosti, koncepční práci a současně je příležitostí pro setkávání odborníků ze všech souvisejících oblastí, zástupců organizací a institucí i samotných cílových uživatelů informací o přístupnosti objektů a komunikací.