preview

Služba SMS InfoKanál pomáhá také handicapovaným: Olomoucká radnice posílá varování neslyšícím a slabozrakým

Rychlá komunikace radnice s občany prostřednictvím služby SMS InfoKanál přináší výhody také lidem s postižením. Například v Olomouci posílá magistrát SMS zprávy speciálně skupinám neslyšících a slabozrakých občanů.

„Občany se specifickými potřebami informuje Magistrát města Olomouce prostřednictvím SMS InfoKanálu o výstrahách typu povodní, jindy rozesíláme varování na jiné hrozící výkyvy počasí,“ říká JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora statutárního města Olomouc.

Pro slabozraké a neslyšící je služba velkým přínosem, pomáhá jim předcházet případným komplikacím. Olomoucký magistrát plánuje rozšíření rozesílání SMS zpráv pro handicapované o informace spojené s komplikacemi v městské hromadné dopravě. Lidé s postižením se díky tomu rychle dozvědí o mimořádných výlukách či jiných problémech v dopravě.

„Handicapovaní vyjadřují při pravidelných přednáškách a besedách, které pro ně odbor ochrany Magistrátu města Olomouce pořádá, velké poděkování a zdůrazňují, že příjem zpráv prostřednictvím služby SMS InfoKanál jim usnadňuje každodenní život,“ uvádí Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany Magistrátu města Olomouce.

Lidem s postižením však služba SMS InfoKanál může pomáhat i v řadě dalších situací. „Radnice využívají naši službu také k rychlému informování svých občanů při plánovaných i nečekaných událostech, kdy je nutné uzavřít kvůli opravám chodníky, zastávky MHD, při čištění ulic, opravách eskalátorů nebo během odstávek dodávky energií. SMS zprávy pomáhají handicapovaným v Olomouci a tuto nabídku chceme rozšiřovat i v dalších městech,“ říká Jana Mertová, ředitelka divize SMS InfoKanál ve společnosti KONZULTA Brno, a. s.

Radnice rovněž využívají službu SMS InfoKanál pro rychlou komunikaci s občany v situacích, kdy si mohou vyzvednout nově vystavené doklady nebo například při náhlém rušení kulturních akcí.


Zdroj: 

http://www.muzes.cz/sluzba-sms-infokanal-pomaha-take-handicapovanym-olomoucka-radnice-posila-varovani-neslysicim-a-slabozrakym/

Comments