News
Denied flying because of being blind
07.02.2020 Marie Harcubova

Independent travelling as a blind person may be perceived differently. Some people think that it is impossible, some that it is admirable and some that it is fun. I am the third kind of person. Just imagine a group of blind adventurers with white canes in their hands, holding each other’s shoulders and looking for a way from the main station to the airport … But unfortunately, this isn’t today’s topic. I would rather like to share with you one less funny story that happened to us during one of those travels. 

Nechtěli nám dovolit letět, protože nevidíme
07.02.2020 Marie Harcubova

Samostatné cestování nevidomých bez doprovodu může některým připadat nemožné, některým obdivuhodné a některým zábavné. Já sama bych se přiklonila k té třetí variantě. Jen si představte skupinku několika nevidomých dobrodruhů máchajících bílými holemi, držících se jeden druhého za ramena a hledajících cestu z hlavního nádraží na letiště…, ale o tom zase někdy příště. Tentokrát bych vám chtěla povyprávět příběh, který zase až tak veselý nebyl a který se nám stal právě během jedné z takových cest.