Articles by Michal Černohorský - Disway
Bezbariérové přístupy v metru

Osoby na vozíku pro invalidy lze v provozu metra přepravovat pouze ve stanicích s bezbariérovým přístupem, v osobních výtazích nebo na šikmých či svislých plošinách. Ve vybraných stanicích je možno využít upravených nákladních výtahů, ale jen v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. 

Nejpřístupnějším městem Evropy je švédský Borås

Při příležitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením (3. prosince) Evropská komise oznámila, že vítězem ceny Access City Award (Přístupné město) pro rok 2015 se stal švédský Borås. Cena byla udělena za „dobrý příklad opatření na místní úrovni, která pomáhají odstranit překážky, s nimiž se lidé se zdravotním postižením každodenně potýkají.

Bezbariérové cestování v tramvajích

Jako úplně první nízkopodlažní tramvaje se v ulicích Prahy objevily v roce 1996 čtyři tramvaje typu RT6N1. Konstrukce těchto vozů ale nebyla pro pražské podmínky příliš vhodná. Použitá výzbroj navíc i přes snahu pracovníků DPP a vynaložené nemalé finanční prostředky neumožnila vozy zprovoznit. Potvrdil to zkušební provoz s cestujícími, který započal v roce 1996 a probíhal po tři roky. Velké množství závad rovněž zabránilo provést zkoušky předepsané Drážním úřadem k získání homologace pro uvedení do standardního provozu. Proto tyto tramvaje dlouhodobě nejezdily a v září 2009 byly prodány.

Vývoj bezbariérového cestování pražskou MHD přiblíží nová výstava

Dopravní podnik hlavního města Prahy pořádá u příležitosti dvacátého výročí uvedení prvního nízkopodlažního autobusu a zprovoznění prvního, kompletně bezbariérově přístupného úseku metra, výstavu Nová éra bez bariér. Jednotlivé expozice cestujícím nastíní, co všechno se v oblasti bezbariérovosti podařilo od devadesátých let do současnosti.

Nové webové stránky pro nevidomé turisty - tisková zpráva

U příležitosti dnešního Mezinárodního dne nevidomých pražská cestovní agentura Accessible Prague připravila nového průvodce památkami České republiky pro nevidomé návštěvníky. Na adrese www.touchableprague.com na jednom místě přehledně soustředila informace o českých památkách, které nabízí prohlídky a speciální služby nevidomým z Čech i zahraničí.