Lourdes
category: other
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/14
Marie Harcubova
The small town of Lourdes in the French Pyrenees was like every other until February 11th, 1858, when the little girl Bernadette Soubirous was gathering wood at the Massabielle cave. The Virgin Mary first appeared there for the first time, and then several times. From the rock in the cave, healing springs began to splash, and since then peoplestarted to come for water. In honor of this event, several buildings were built on site, such as the magnificent Rosary Basilica, where we found the statue of the Prince of Prague, or the special cold underground basilica Pi X, which can accommodate up to 20,000 visitors.

When you are fed up of places where are lots of people , you can take a sightseeing train to the funicular railway going to the top of the Pic du Jer mountain. There is a breathtaking view not only of Lourdes, but also of the Pyrenees. Another chance to escape is the Betharram Cave, 15 km away.

The entire town of Lourdes, the cable car and nearby caves are well-accessible for wheelchair users.

I wish you a sunny weather and really nice trip.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/14
Marie Harcubova
Městečko Lurdy ve francouzských Pyrenejích bylo jako každé jiné až do 11. února 1858, kdy malá pasačka koz Bernadetta Soubirous sbírala klestí u jeskyně Massabielle. Tam se jí poprvé zjevila Panna Marie, a poté ještě několikrát. Ze skály v jeskyni začal tryskat léčivý pramen a dodnes si k němu chodí nemocní pro vodu. Na počest této události byla na místě postaveno několik církevních staveb, jako např. nádherná Růžencová bazilika, kde jsme objevily sošku Pražského Jezulátka, nebo zvláštní chladnou podzemní baziliku Pia X., kam se vejde až 20 000 návštěvníků.

Až budete mít místa, kde proudí stále plno lidí, plné zuby, můžete jet vyhlídkovým vláčkem k lanovce, jedoucí na vrchol nedaleké hory Pic du Jer. Odtud je úchvatný výhled nejen na Lurdy, ale na dechberoucí masiv Pyrenejí. Další možnost úniku do klidu jsou 15 km vzdálené jeskyně Betharram.

Celé městečko Lurdy, lanovka i nedaleké jeskyně jsou dobře přístupné pro vozíčkáře.

Přeji vám kliku na slunečné počasí a šťastnou cestu…
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Dispoints in this location

Review
Visitors