Svatá Hora
category: sights
Svatá Hora 591, Příbram, CZ
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 4/21
Marie Harcubova
The Holy Mountain, in other words Church of the Assumption of the Virgin Mary, is one of the most important Marian pilgrimage sites in Central Europe.

It´s located 60 km southwest of Prague above the town of Příbram.
The entrance is located on the left side of the staircase at the Březnická gate, where it is possible to park a car, it is also a hydraulic lifting platform, to the right of the southern staircase of the church terrace.
The hydraulic lifting platform is controlled by buttons, it works on the same principle as the elevator (it is necessary to hold the button at all times while in motion). Access to the lower station is provided by a sidewalk along the right side of the stairs. In the area of the upper cloister, where the elevator opens, there is by an all-glass railing. This lift is also intended for families with prams or the elderly who cannot go up the stairs. In front of the entrance to the southern vestibule of the basilica, there is a massive oak entrance to the southern vestibule of the basilica.

A spacious toilet for the disabled is located in the lower part of the Mníšecká chapel, access by road towards the monastery. It offers a large space, a handle, a lower sink. If it is locked, contact the guide service in the cloisters of the Holy Mountain - Pilgrimage Museum.

Guided tours (also in foreign languages) are offered at the Holy Mountain.

WC accessible
User review:
 
 
 
 
Visited: 9/16
Jana SCHEJBALOVÁ
Vstup na Svatou Horu se stal roku 2012 bezbariérovým a umožňuje lidem s handicapem se samostatně pohybovat v areálu svatohorských ambitů a také v prostoru baziliky. Jedná se o nájezdové rampy a zdvihací plošinu, kdy je zabezpečena možnost přístupu do prostor ambitů a baziliky bez nutnosti pomoci třetích osob.
Vstup se nachází na levém boku schodiště u Březnické brány, kde je možné zaparkovat automobil, dále se jedná o hydraulickou zdvihací plošinu, napravo od jižního schodiště terasy kostela.
Hydraulická zdvihací plošina se ovládá pomocí tlačítek, funguje na stejném principu jako výtah (během jízdy je nutné držet po celou dobu tlačítko). Přístup k dolní stanici zajišťuje chodník podél pravé strany schodiště. V prostoru horního ambitu, kde výtah ústí, je ohraničen celoskleněným zábradlím. Tento výtah je určen i rodinám s kočárky nebo starým lidem, kteří nemohou vyjít po schodech. Před vstupem do jižní předsíně baziliky je umístěn masivní dubový nájezd.
Prostorná toaleta pro handicapované se nachází ve spodní části Mníšecké kaple přístup po silnici směrem ke klášteru. Ta nabízí velký prostor, madlo, nižší umyvadlo. Pokud je zamčená kontaktujte průvodcovskou službu v ambitech Svaté Hory - Poutní muzeum.
Text was translated from Czech.

WC accessible
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/16
Jana SCHEJBALOVÁ
Svatá Hora je krásný areál. Svatá Hora se nachází 60 km jihozápadně od Prahy nad městem Příbramí.
„Bezbariérový přístup v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora“
Z hlediska přístupnosti je to však velmi komplikované místo, protože se skládá z mnoha malých a výškově různě umístěných prostorů. Tuto skutečnost se snaží řešit projekt bezbariérového přístupu.
Vstup se nachází na levém boku schodiště u Březnické brány, kde je možné zaparkovat automobil, dále se jedná o hydraulickou zdvihací plošinu.
Objekt je plně bezbariérový - popřípadně doplněn nájezdy.
V objektu je i bezbariérové WC.
Svatá Hora patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům ve střední Evropě.
Na Svaté Hoře jsou nabízeny prohlídky s průvodcem (také v cizích jazycích).
Text was translated from Czech.

WC accessible
Ask people who visited this place
Nearby places
Hornické muzeum Příbram
sights
nám. Hynka Kličky 293, Příbram, CZ
       
Památník Vojna Lešetice
sights
Lešetice 52, Milín, CZ
       
Březnice, zámek
sights
Zámecký obvod 24, Březnice, CZ