Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 11/12
Marie Harcubova
Wat Pho Temple got its name after a temple of the same name in India. A legend says, the historical Buddha stayed here for some time. This temple is the oldest and the largest in Bangkok. Another is the fact that it is the most attractive monument of the capital of Thailand. It is about a 10-minute walk from the famous temple of Wat Phra Kaeo (Royal Palace), where we can find a rare statue of the Emerald Buddha.

But let´s go back to the Wat Pho temple. The famous 46 meters long and 15 meters wide Reclining Buddha attracts many visitors. You will probably be amazed, but inside it consists mainly of bricks and plaster. The surface is covered with golden plates. The lying position of the Buddha captures the moment of dying and entering nirvana. On his feet, you can see the pearl details with a sophisticated display of auspicious symbols. There´s 108 of them. If you need to turn luck on your side, you can buy coins at the entrance that you throw into bronze dishes around the perimeter of the room. The sound of throwing coins gives the space a special atmosphere. In addition, you contribute to the operation and maintenance of the temple.

Beware of dress code. Coming to a temple in shorts and a short shirt is considered a great violation of good behavior. It is practical to take a sarong, with which you can cover yourself and then take it off easily and put it into your backpack after your visit. Taking pictures is mostly allowed, but do not forget that it is important to show respect. Taking a selfie, or long posing in front of the statues of Buddhas is not polite.

Of course, "your steps" first lead to the enormous golden Buddha, but it is worthwhile to explore the whole area. It is barrier-free, so moving around is no problem. You might find yourself at some threshold at the entrance, but if you cannot overcome it, the Thais will gladly help you. If you need relaxation Thai massage is the right thing to do. Massage and relaxing of muscles has been practised for centuries, but at the Wat Pho Temple they founded a school that is renowned throughout Thailand. There are even courses for visitors.

Whole-body massage can sometimes hurt, so you need to consider whether you can undergo such a procedure for health reasons. As a wheelchair user I decided for a foot massage. They treated me very carefully, and my spasms relaxed without any problems.

If you go to Thailand for the first time, Wat Pho can not be missing on your itinerary.
User review:
 
 
 
 
Visited: 11/09
Marie Harcubova
Chrám Wat Pho získal své jméno po stejnojmenném chrámu v Indii. Údajně zde nějakou dobu historický Buddha přebýval. Chrám ležícího Buddhy je nejstarší a nejrozlehlejší chrám v Bangkoku. Dalším nej je fakt, že je nejatraktivnější památkou hlavního města Thajska. Nachází se asi 10 minut chůze od slavného chrámu Wat Phra Kaeo (královského paláce), kde najdeme vzácnou sošku smaragdového buddhy.

Ale zpátky k Wat Pho. Pozornost všech návštěvníků přitahuje slavný 46 metrů dlouhý a 15 metrů široký ležící Buddha. Budete se asi divit, ale uvnitř se skládá hlavně z cihel a sádry. Povrch je pokrytý zlatými pláty. Poloha vleže zachycuje moment, kdy zemřel a vstupuje do nirvány. Na chodidlech si můžete prohlédnout perleťové do detailu propracované zobrazení šťastných symbolů. Celkem jich napočítáme 108. Pokud si potřebujete zrovna na svoji stranu naklonit štěstí, u vchodu si můžete zakoupit mince, které hodíte do bronzových misek po obvodu místnosti. Zvuk házení mincí dodává prostoru zvláštní atmosféru. Navíc tak přispíváte na chod a údržbu chrámu.

Pozor na dress code. Přijít do chrámu v kraťasech a krátkém tričku se považuje za hrubé porušení slušného chování. Praktické je si s sebou vzít sárong, kterým se dá zakrýt a po prohlídce lehce sundat a dát do batohu. Focení je většinou povoleno, ale i tady nezapomeňte, že důležité projevovat úctu. Pořizovat selfie, nebo dlouho pózovat před sochami buddhů se nehodí.

Samozřejmě, že „vaše kroky“ nejdříve povedou k ohromnému zlatému Buddhovi, ale stojí za to si projít celý areál. Je bezbariérový, takže pohybovat se tu není problém. Možná někde narazíte na nějaký práh u vchodu, ale pokud se vám ho nepodaří překonat, Thajci vám ochotně pomohou. Pokud potřebujete relax a odreagování thajská masáž je to pravé. Masírování a uvolňování zatuhlých svalů na těle se provádělo odpradávna, ale až v chrámu Wat Pho založili školu, která si získala věhlas po celém Thajsku. Vedou tu dokonce i kurzy pro návštěvníky.

Masáž celého těla může občas bolet, takže musíte zvážit, jestli takovou proceduru můžete ze zdravotních důvodů podstoupit. Já se jako vozíčkář rozhodla pro masáž chodidel. Zacházeli se mnou velmi opatrně a spasmy se uvolnily bez problémů.

Pokud jedete do Thajska poprvé, Wat Pho nesmí chybět ve vašem itineráři.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
British Museum
sights
Great Russell St, London, GB
       
Stadtgeschichtliches Museum
sights
Böttchergäßchen 3, Leipzig, DE
       
Zeitgeschichtliches Forum
sights
Grimmaische Str. 6, Leipzig, DE