Konopiště, zámek
category: sights
Konopiště 1, Benešov, CZ
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/19
Marie Harcubova
Not far from the city of Benešov is the historically significant Konopiště Chauteau. This national cultural sight is dating back to the 13th century. Originally a castle built according to French fortresses, it was later rebuilt into a chateau. It was the seat of František Ferdinand d'Este. One of the tours is accessible to wheelchair users. A stair climber will help to overcome the barriers. Just move to the wheelchair they have available.

The accessible tour is 1st circuit of the southern wing of the Chateau. It takes about 50 minutes. The tour begins in a corridor full of trophies. František Ferdinand himself oversaw their placement on the walls and also the placement of the statues of saints.

The representative and guest rooms are equipped with historical furniture, paintings and porcelain. The dining room has a beautiful ceiling fresco from 18. century. František Ferdinand was an avid collector. You can see, among other things, the decorative cabinets from the 17th century.

The German Emperor William II stayed in other rooms. Admiral Alfred Tirpitz as well. An interesting feature is a bathroom from 1900.

For foreigners, a guided tour is available in English, German, Russian and French.

Barrier-free toilets available at the box office.

WC accessible
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/19
Marie Harcubova
Nedaleko města Benešov se nachází historicky významný zámek Konopiště.

Tato národní kulturní památka pochází ze 13. století. Původně hrad postavený po vzoru francouzských pevností, byl následně přestaven na zámek. Byl sídlem Františka Ferdinanda d'Este.

Jeden z okruhů je vozíčkářům zpřístupněn. Překonat bariéry pomůže schodolez. Stačí se přesunout na vozík, který mají na zámku k dispozici.
Prohlídka přístupného 1. okruhu jižního křídla zámku trvá asi 50 minut. Prohlídka začíná v chodbě plné trofejí. Sám František Ferdinand dohlížel na jejich rozmístění po stěnách a také rozmístění soch svatých.

Reprezentační a hostinské pokoje jsou vybaveny dobovým nábytkem, obrazy a porcelánem. Slavnostní jídelna má krásnou stropní fresku z 18. století. František Ferdinand byl vášnivým sběratelem. Prohlédnete si mimo jiné zdobné kabinety ze 17. století.

V dalších místnostech pobýval německý císař Vilém II. s pobočníkem admirálem Alfréd Tirpitzem. Zajímavostí je koupelna z roku 1900.

Pro cizince je k dispozici prohlídka s průvodcem v angličtině, němčině, ruštině a francouzštině.

Bezbariérové WC dispozici u pokladny.
Text was translated from Czech.

WC accessible
User review:
 
 
 
 
Visited: 2/14
Hanka Jetenská
Originally a 13th century castle is based on the model of French castles, magnificent today zámek.Pro wheelchair accessible, there is a park, in the interior, it is necessary to overcome a few steps with assistance, for blind visitors are prepared several exhibits that you can touch.
Disabled WC.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Moto muzeum - Benešov
sights
 
       
Jemniště, zámek
sights