Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 4/16
Marie Harcubova
Review by Milan Janco

The Basilica della Santa Casa and the Loreto huts are wheelchair accessible. Visitors can get to the basilica using a ramp. Movement inside the basilica itself is wheelchair accessible. The entrance to and exit from the house of the Virgin Mary is possible thanks to ramps.
User review:
 
 
 
 
Visited: 4/16
Milan Janco
Bazilika della Santa Casa a Loretánské chýše jsou bezbariérově přístupné. Návštěvníci se do baziliky dostávají pomocí šikmé pevné rampy. Pohyb v samotné bazilice je bezbariérový. Vstup do samotného domu Panny Marie a výstup z něj umožňují opět šikmé, pevně umístěné rampy.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
sights
Šťáhlavská, Rokycany, CZ
       
Zámek Kozel
sights
Šťáhlavy 67, Šťáhlavy, CZ
       
Nebílovy, zámek
sights
Nebílovy 1, Nezvěstice, CZ