Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 3/16
Marie Harcubova
The miniature park Boheminium Mariánské Lázně offers a unique experience.

Sixty perfect miniatures of important architectural and technical monuments from all over the Czech Republic. A unique attraction awaits you on the Krakonoš hill, which rises directly above Mariánské Lázně.
The main attractions of Mariánské Lázně - the Singing Fountain and the Boheminium Park. There are beautiful spa parks, romantic colonnades and charming pavilions, pleasant cafes and cozy hotels in Mariánské Lázně. A city endowed with healing mineral springs and a unique atmosphere.

There are several options for the Boheminium Park - on foot from the colonnade, cable car, car or bus number 13 from the city center. You can park your car in front of the park.
User review:
 
 
 
 
Visited: 12/16
Jana SCHEJBALOVÁ
Unikátní podívanou se skýtá návštěvníkům miniaturpark Boheminium Mariánské Lázně. Na šest desítek dokonalých miniatur významných stavebních a technických památek z celé České republiky. Jedinečná atrakce vás čeká na vrchu Krakonoš, který se tyčí přímo nad Mariánskými Lázněmi.
Hlavní atrakce Mariánských Lázní - Zpívající fontána a Park Boheminium. Mariánské Lázně to jsou nádherné lázeňské parky, romantické kolonády a půvabné pavilony, příjemné kavárny a útulné hotely. Město obdařené léčivými minerálními prameny a jedinečnou atmosférou.
Do parku Boheminium je hned několik možností – pěšky z kolonády, lanovkou, autem nebo autobusem číslo 13 z centra města. Auto můžete zaparkovat před parkem.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Lázeňská kolonáda
entertainment
Goethovo náměstí 33, Mariánské Lázně, CZ
       
Zpívající fontána
entertainment
U Kolonády, Mariánské Lázně, CZ
       
Městské divadlo Mar. Lázně
entertainment
Třebízského 106, Mariánské Lázně, CZ