Bioparc Fuengirola
category: entertainment
Av. Camilo José Cela, 6-8, Fuengirola, ES
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/17
Marie Harcubova
In the town of Fuengirola, it is worth visiting Bioparc. It's a zoo, but it feels like it passes through the natural environment of more than 200 animals.

Right from the beginning, after paying for our ticket, a local photographer caught us and took a picture of us in front of a large statue of a gorilla.

We went to a huge baobab where the guide (in English extra for us, otherwise Spanish) told us how the natives usually live in the hollow of the tree. We passed through a tree trunk and visited the lemur family from Madagascar and the animals of Equatorial Africa. The guide told us about them a few interesting things, then he said goodbye to us. We continued to see Nile crocs, lowland gorilla, leopard, mammals, flamingos and meerkats or chimpanzees. I have to say that the porcupine with its spines has my respect. We couldn´t find scorpion with its poisonous thorn in vegetation ... our luck maybe. But the baby of a pigmy hippopotamus and her mother was really cute.

We got to area of Southeast Asia. Architecture resembled the ancient Cambodian temple of Angkor Watt with statues of Buddhas at every corner. First we came across a Sumatra tiger. It was a really big animal. After a while, we realised that we were closely watched by another one from the shadows. We´ve got bit scared when only a few strong bamboo sticks were separating us from them on one side of the enclosure. My mom was very interested in a big binturong known as a bearcat. At first we thought it was a sloth. All the time we were around it did not move.

We finally reached the Indo-Pacific region. We paused for a while by the Komodo Dragon, because we like dragons. He watched closely what was going on. The longest snake in the world the reticulated python was in such a complex cluster that we did not even know where its head is. The largest turtle in the world from the Galapagos archipelago can not really be overlooked.

Do not miss this beautiful and, in addition, fully barrier-free park. The ticket is bit expensive, 19, 90 Euros, but the wheelchair users pay 9, 90 Euros, but you really won´t regret it.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/17
Marie Harcubova
Bioparc

V městečku Fuengirola stojí za to navštívit Bioparc. Je to vlasně zoo, ale člověk má pocit, že prochází přirozeným prostředím všech víc jak 200 zvířat.

Hned na začátku, po zaplacení vstupného, si nás odchytila místní fotografka a zvěčnila nás před velkou sochou gorily.

Došly jsme k obrovskému baobabu, kde průvodce (v angličtině extra pro nás, jinak španělsky) vyprávěl, jak v dutině stromu obvykle žijí domorodci. Kmenem stromu jsme prošli a stezkou se dostaly k rodince lemurů z Madagaskaru a zvířatům rovníkové Afriky. Průvodce o nich řekl pár zajímavostí, pak se s námi rozloučil a my se vydaly ke krokodýlům nilským, gorilám nížinným, leopardovi, mamky oblíbencům plameňákům a surikatám nebo šimpanzům. Musím říct, že dikobraz svými ostny budil dost respekt. Štíra se svým jedovým trnem jsme v bujné vegetaci nenašly... našťěstí. Ale mládě hrošíka liberijského s maminkou bylo opravdu roztomilé.

Plynule jsme se dostaly do oblasti Jihovýchodní Asie. Architektura připomínala starobylý kambodžský chrám Angkor Watt se​ soškami buddhů na každém rohu. Nejdříve jsme narazily na tygra sumaterského. Byl to fakt kus. Po chvíli jsme zjistily, že na nás ze stínu kouká další. Až jsme se trochu zabály, když nás od nich na jedné straně výběhu dělilo pouze několik silných bambusových tyčí. Mamku moc zaujala velká stromová cibetka binturong. Nejdřív jsme si teda myslely, že je to lenochod. Za celou dobu, co jsme ji obcházely, se ani nepohnula.

Nakonec jsme došly do oblasti Indo-Pacifiku. Dobu jsme postály u varana komodského, protože v angličtině mu říkají Komodo Dragon (neboli drak) a my máme draky rády. Pozorně sledoval, co se kolem děje. Nejdelší had na světě krajta mřížkovaná byla smotaná v tak složitém klubku, že jsme ani nepoznaly, kde má hlavu. Zato největší želva na světě ze souostroví Galapágy se opravdu nedá přehlédnout.

Vážně si nenechte ujít návštěvu tohoto krásného a navíc plně bezbariérového parku. Lístek je sice dražší, 19, 90 EUR, ale vozíčkář platí 9, 90 EUR, ale opravdu litovat nebudete. A pokud se necháte odchytit a ukecat, zaplatíte ještě 6 EUR za fotku pořízenou na začátku prohlídky. Ale to nemusíte...
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
El Carromato de Max - Museo de Miniaturas
entertainment
Av. del Compás, s/n., Mijas, ES
       
Rybník Bezdrev
entertainment
Dasný 3, CZ
       
ZOO Ohrada
entertainment
Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou, CZ