Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/17
Marie Harcubova
Read about this little chocolate factory before the trip to Andalusia.

Little did I know that this was the smallest chocolate factory in the world.
It took us a moment with my mother to find it in the square of Virgen de la Peña, in the picturesque town of Mijas.

We went inside by the counter with many kinds of ice cream, through a shop with cakes and chocolate of all shapes and flavors. We walked to the glass door, or rather the window, behind which a girl so focused on work vibrated that she didn't even notice us.

We returned to the ice cream and cakes, where the boys were buzzing around behind the counter for a change. We asked if we could look at the making of chocolate and we were taken in by a very energetic Englishman Callum. I thought he could easily voice over audio-books, because his narration was not boring or monotonous.

He began by processing the fruits of the cacao tree and beans and the journey from the plantation to them. The beans are first fermented and dried. They are then pressed and then the cocoa butter is separated, the rest being cocoa powder. Of course, especially sugar and other ingredients such as milk powder must be added, because cocoa bean itself is insanely bitter.

We were fascinated by three taps, from which dark, milk and white chocolate flowed. Yummy ... fantasy. Our favorite dark chocolate is said to be the best when it is 70%.

The whole tour was free, but they also have courses where you can make your own chocolate. The shortest ten-minute workshop costs about 11.70 EUR. The participant takes away three bars of chocolate, neatly wrapped and his name is not missing on the packaging.

It was great and most importantly wheelchair accessible..! And don't forget to try their delicious ice cream.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/17
Marie Harcubova
O této malé čokoládovně jsem četla už před cestou do Andalusie. To jsem ještě netušila, že se jedná o nejmenší čokoládovnu na světě.

Chvilku nám s mamkou trvalo, než jsme ji na náměstí Virgen de la Peña, v malebném městečku Mijas, našly.

Prošly jsme dovnitř kolem pultíku s mnoha druhy zmrzliny, přes obchod s dortíky a čokoládou všech tvarů chutí a příchutí. Prošly jsme až dozadu k proskleným dveřím nebo spíš výloze, za kterou kmitala holka tak soustředěná na práci, že si nás ani nevšimla.

Vrátily jsme se ke zmrzlině a dortíkům, kde za pultem pro změnu kmitali kluci. Ptaly jsme se, jestli se můžeme podívat na výrobu čokolády a ujal se nás velmi energický Angličan Callum. Říkala jsem si, že by klidně mohl namlouvat audio knihy, protože jeho vyprávění nebylo nudné ani monotonní.

Začal zpracováním plodů kakaovníku a bobů a cestě z plantáže až k nim. Boby se nejdříve fermentují a suší. Následně se melou, lisují a posléze se odděluje kakaové máslo, zbytek je kakaový prášek. Samozřejmě se musí přidat především cukr a další složky jako sušené mléko, protože samotný kakaový bob je šíleně hořký. Zaujaly nás tři kohoutky, ze kterých tekla hořká, mléčná a bílá čokoláda. Mňam... fantazie. Naše oblíbená hořká je prý nej, když má 70%.

Celá prohlídka byla zdarma, ale mají i kurzy, kde si člověk může vyrobit vlastní čokoládu podle chuti. Nejkratší desetiminutový workshop stojí 11, 70 EUR. Účastník si odnese tři tabulky čokolády, úhledně zabalené a na obalu nechybí jeho jméno.

Bylo to bezva a hlavně bezba pro vozík. Sem prostě musíte...! A nezapomeňte ochutnat jejich výbornou zmrzlinu.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Bratislava
other
 
       
Pisek
other
 
       
Prachatice
other