Carrières de Lumières
category: sights
Route de Maillane, Les Baux-de-Provence, FR
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/15
Lida Harcubova
Překrásný zážitek, naprosto ojedinělý
Text was translated from Czech.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/14
Marie Harcubova
The village of Les Baux de Provence is really picturesque and claims to be one of the most beautiful in France, it´s the truth. But many people forget there one more gem, about 1 kilometer away - Carrières de Lumières. That' s something!

We parked the car in front of the entrance and had no idea what is waiting for us in a few moments. I just read that "the former quarry has come to life and serves a gallery now. In 2014 we looked forward to the paintings of the Austrian painter Gustav Klimt ..." Every year or a half, the exhibition focuses on someone else. Van Gogh, Monet, Renoir also had the honor to be part of a spectacular show.

When we entered the the gallery, there was nothing but white, roughly crafted walls and columns. Within a few seconds, the first tones of classical music could be heard, and suddenly the ordinary walls of the quarry turned into a huge canvas depicting Gustav Klimt's works. Known paintings such as the Kiss, Danae, or Judith were enormous and absolutely breathtaking.

Klimt's work was projected by 70 projectors everywhere. Even on the ceiling and on the floor. Some details were highlighted, and the strand of the woman's hair on the painting moved unexpectedly. Everything, in addition, corresponded with beautiful loud music. Filling the space of the stone walls. Stunning spectacle ...

I must honestly say that when the show was over, we did not want to leave. We would like the show to start all over again. In reviews, visitors use words like WOW, amazing, beautiful. There is no choice, but to agree.

Unique and barrier-free space. The handicapped pay 10 EUR for their ticket. It's really worth it.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/14
Marie Harcubova
Vesnička Les Baux de Provence je opravdu malebná a tvrzení, že je jedna z nejkrásnějších ve Francii, mluví pravdu. Ale mnoho lidí opomene ještě jeden klenot, leží asi kilometr odtud - Carrières de Lumières. Tak to je něco!

S mamkou jsme zaparkovaly auto před vchodem a netušily, co překrásného nás za pár okamžiků čeká. Dočetla jsem se jen, že "bývalému lomu vdechli nový život a v současnosti je z něj galerie. A že se můžeme se těšit na obrazy rakouského malíře Gustava Klimta..." Každý rok či půl rok se výstava zaměřuje na někoho jiného. Van Gogh, Monet, Renoir také měli tu čest být součástí velkolepé show.

Když jsme po zaplacení vstupného vešly dovnitř, nebylo tu nic než bílé, hrubě opracované stěny a sloupy. Během několika vteřin zazněly první tóny vážné hudby a najednou se obyčejné stěny lomu proměnily v ohromná malířská plátna, zobrazující díla Gustava Klimta. Známé obrazy jako Polibek, Danae nebo Judith byly obrovské a naprosto úchvatné.

Klimtova díla promítalo 70 projektorů všude kolem.. Dokonce i na stropě a na podlaze. Některé detaily byly zvýrazněné a třeba pramínek vlasů ženy na obraze se nečekaně pohnul. Všechno navíc korespondovalo s krásnou hlasitou hudbou. která plnila prostor mezi kamennými stěnami. Úchvatná podívaná...

Musím upřímně říct, že když show skončila, nechtělo se nám odejít. Daly bychom si tu krásu ještě jednou. V recenzích návštěvníci nešetří chválou a slova jako Páni, Úžasné, Úchvatné... používají často. Nezbývá než souhlasit.

Jedinečný a navíc bezbariérový prostor. Hendikepovaní platí za vstupenku 10 Euro. Stojí to vážně za to.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Monastère Saint-Paul-de-Mausole
sights
Allée de Saint-Paul, 13210, Saint-Rémy-de-Provence, FR
       
Zámek Bruntál
sights
Zámecké nám. 7, Bruntál, CZ
       
Arènes d'Arles
sights
1 rond-point des Arènes, Arles, FR