Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 4/14
Marie Harcubova
The Memorial of Martin Luther King, Jr. is located between the famous Lincoln and Jefferson Memorials.

The whole complex is large and accessible. The visitors go through the Mountain of Despair and slowly get to the Stone of Hope. They can imagine the struggle of this Afroamerican activist in a field of human rights.

The main attraction is a huge more than nine-meters tall statue of Martin Luther King, Jr. carved in Stone. I have to say it is very impressive.

The "Council of Historians", whose member was also a well-known poet and an activist Maya Angelou, chose 14 quotations from his speeches, sermons and written works for the wall there.
User review:
 
 
 
 
Visited: 1/19
Marie Harcubova
Památník Martina Luthera Kinga se nachází mezi památníky prezidentů Lincolna a Jeffersona.

Celý areál je velmi prostorný a bezbariérový. Návštěvníci nejdříve symbolicky prochází Horou zoufalství, aby se postupně dostali ke Kameni naděje. Mají si tak připomenout boj tohoto Afroamerického aktivisty za lidská práva.

Hlavní atrakcí je ohromná víc než devítimetrová socha Martina Luthera Kinga, Jr. vytesaná v Kameni. Musím říct, že je velmi působivá.

Na zeď „Rada historiků“, jejíž členkou byla také známá básnířka a aktivistka Maya Angelou, vybrala 14 citátů z jeho proslovů, kázání a písemných prací.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Korean War Veterans Memorial
sights
10 Daniel French Dr SW, Washington, US
       
Franklin Delano Roosevelt Memorial
sights
400 W Basin Drive SW, Washington, US
       
World War II Memorial
sights
1750 Independence Ave SW, Washington, US