The Three Sisters
category: sights
Echo Point Rd, Katoomba, AU
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 3/19
Marie Harcubova
There´s possible 2-hour train journey from Sydney to Katoomba, about 100 km distance. This trip is definitely worth it...

We used a shuttle bus that runs from the train station to the most famous Echo Point every 30 minutes.During the weekend, the departure time changes and you can read more about it at the station.

There was enough space for a wheelchair in the Cableway cable car, which descends into the valley, and good advice - to stand on the left - was good one. The view from this place is across the Jamison Valley.

Take the two-kilometer-long wooden walkway from the cable car and read the information about local vegetation and animals. The trail ends with a beautiful view of the famous rock „sculpture Three Sisters, and one legend.

Three Sisters are the most famous rocks of the Blue Mountains and the legend says:

Three sisters, Meehni, Wimlah and Gunnedoo, fell in love with three brothers of another tribe. The elders of both tribes did approve the love and did not allow the marriages. The boys wanted to take the sisters by force, so the shaman turned the girl into stone to protect them.

But the shaman was killed in the fight and he was the only one able to break the spell. Therefore the sisters remained to be stone. That´s the legend…

We went down by very steep cable car, passed through a the forest with lianas and interesting trees and it was a very nice day trip.
User review:
 
 
 
 
Visited: 4/18
Marie Harcubova
Cesta ze Sydney do Modrých hor trvá vlakem dvě hodiny a dojedete do 100 km vzdáleného města Katoomba. Tento výlet rozhodně stojí za to...

Využily jsme kyvadlového autobusu, který jezdí od vlakového nádraží až k nejznámější vyhlídce Echo Point každých asi 30 minut. O víkendu se čas odjezdu mění a bližší informace si přečtete na nádraží.

V kabinkové lanovce Cableway, která sjíždí do údolí, bylo dost místa pro vozík a dobrá rada - postavit se na levou stranu - se nám hodila. Výhled z tohoto místa máte na celé údolí Jamison.

Od lanovky se vydáte po dvoukilometrovém dřevěném chodníku a celou dobu si můžete číst informace o místní vegetaci a zvířatech. Procházka končí krásnou vyhlídkou na známé skalnaté „sousoší“ Tři sestry, opředeném legendou.

Tři sestry jsou nejznámější skály Modrých hor a pověst říká:

Tři sestry, Meehni, Wimlah a Gunnedoo, se zamilovaly do tří bratrů jiného kmene. Starší obou kmenů lásce nepřáli a sňatek nedovolili. Kluci si sestry chtěli dobýt silou, tak šaman dívky proměnil v kámen, aby je ochránil.

Jenže šamana v boji zabili a on jediný znal zaklínadlo. Proto sestry zůstaly kamenné. Tolik pověst...

Jely jsme hodně prudkou lanovkou, prošly kus pralesa s liánami a zajímavými stromy a byl to moc hezký celodenní výlet...
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov
sights
Palackého 47, Pelhřimov, CZ
       
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
sights
Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov, CZ
       
Svatovítské náměstí Pelhřimov
sights
Svatovítské náměstí, Pelhřimov, CZ