Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 9/14
Marie Harcubova
The city of Arles was in the center of the attention in Roman times. Its importance gradually grew and the city expanded. On every corner you will find an ancient monument. Perhaps the most important is the amphitheater bulit in90 AD.

The inspiration obviously was the famous Colosseum in Rome. It has two floors and wheelchair accessible is ground floor. There are shells in the facade.

Once upon a time there were bloody gladiator fights, but after the fall of the Empire the monument served as a fortress. Before the amphitheater became an arena again, they built a city witin wih more than two hundred houses and two churches independent of Arlés .

Today, there you can see the bulls with ribbons hanging from their horns.The warriors of modern times are trying to take it away. Especially in summer, concerts are also held here.
User review:
 
 
 
 
Visited: 3/19
Marie Harcubova
Město Arles bývalo v římských dobách v centru dění. Jeho důležitost postupně rostla a město expandovalo. Na každém rohu najdete nějakou starobylou památku. Asi nejvýznamnější je amfiteátr z roku 90 našeho letopočtu.

Předlohou bylo slavné koloseum v Římě. Má dvě patra a přístupné vozíku je přízemí. Všimněte si, že součástí fasády jsou mušle.

Kdysi tu probíhaly krvavé zápasy gladiátorů, ale po pádu impéria stavba sloužila jako pevnost. Než se amfiteátr stal znovu arénou, vybudovali uvnitř město s více než dvěma sty domy a dvěma kostely nezávislé na Arlés.

Dnes tam můžete znovu vidět býky, kterým na rozích visí pentle.

Neohrožení bojovníci moderní doby se ji snaží sebrat. Především v létě se tu konají také koncerty.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Zámek Velké Losiny
sights
Zámecká 268, Velké Losiny, CZ
       
Carrières de Lumières
sights
Route de Maillane, Les Baux-de-Provence, FR