Brněnská přehrada
Hrázní, Brno, CZ
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 5/19
Marie Harcubova
Recently, due to a concert in Brno, my mother and I looked for a accessible accommodation and found a barrier-free room at the Santon Hotel near the Brno Dam.

Before the concert, there were some races by the dam and we were interested in a boat ride. From the hotel we went to the shore, where boats were anchored and looked for some information. A large bunch of people stood by the boat ticket window and the ship embarkeed in 7 minutes. We spotted a bearded gentleman in uniform and went for information directly to the most competent - the captain of the sightseeing boat.

It is said that the access is barrier-free and free of charge for holders of ID for disabled, if we want the whole cruise and not just transport, to one of 11 stops (that would be 8, -CZK). We could get the ticket right on board. They had prepared portable ramp for easier crossing of the gap between the walkway and the deck.

Our ship was called Leipzig. Apparently, according to one of the partner cities of Brno. The best wheelchair place is on the lower deck on the left by the window. It was quite crowded and there was a "forest of buggyes" at the start of the cruise around me.

The entire cruise lasted about 2 and a half hours. The start was in the Bystrc district and the final in Veverská Bítýška, where the ship turns and returns.

The views around are really worth it. Beautiful nature, colorful yachts, a nice white bridge and a special cross below it, picturesque rocks in the nature park Podkomorské lesy, you will surely enjoy it. Along the way, you will also see a part of the Romanesque-Gothic Veveří castle and a lot of fishermen.

Enjoy a nice trip to Brno and take a boat trip along the Brno Dam. You won't regret ...
User review:
 
 
 
 
Visited: 5/19
Marie Harcubova
Nedávno jsme kvůli koncertu v Brně hledaly s mamkou ubytko bez bariér a našly bezbariérový pokoj v hotelu Santon u Brněnské přehrady.

Před koncertem volno, u přehrady se konaly nějaké závody a nás lákala projížďka lodí. Od hotelu jsme sjely až ke břehu, kde kotvily lidě a hledaly nějaké informace. U okénka na prodej lodních lístků stál velký hrozen lidí a loď odplouvala za 7 minut. Zahlédly jsme rozložitého vousatého pána v uniformě a šly pro informace přímo k tomu nejpovolanějšímu - ke kapitánovi vyhlídkové lodi.

Prý je přístup bezbariérový a vstupné pro ZTP/P zdarma, pokud chceme celou okružní plavbu a ne pouze dopravu, do jedné z 11 zastávek (to by pak bylo 8,-Kč). Lístek jsme si mohly zajistit přímo na lodi. Měli připravené lyžiny pro lehčí překonání mezery mezi chodníčkem a palubou.

Naše loď se jmenovala Lipsko. Prý podle jednoho z partnerských měst města Brna. Nejlepší vozíčkářské místo je na dolní palubě vlevo u okna. Bylo docela plno a kolem mě na vozíku byl na začátku plavby „les kočarků“.

Celá vyhlídková plavba trvala asi 2 a půl hodiny. Začátek byl ve čtvrti Bystrc a konečná ve Veverské Bítýšce, kde se loď otáčí a vrací se zpátky.

Výhledy kolem opravdu stojí za to. Krásná příroda, plno barevných plachetnic, hezký bílý most a pod ním zvláštní kříž, malebné skály přírodního parku Podkomorské lesy, to vše se vám bude určitě líbit. Cestou zahlédnete i část areálu románsko-gotického hradu Veveří a hlavně plno rybářů.

Užijte si hezký výlet do Brna a po Brněnské přehradě si udělejte výlet lodí. Litovat nebudete...
Text was translated from Czech.

WC accessible
Ask people who visited this place
Nearby places
Hotel Santon
accommodation
Přístavní 38, Brno, CZ
       
U Vesla
food & restaurants
Přístavní 1179/57, Bystrc, CZ
       
Rybářská Bašta
food & restaurants
Rakovecká 1385/24, Brno, CZ