Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
The Trémalo Chapel is a short walk from a French arts town Pont Aven in beautiful Brittany. You can enjoy a nice stroll through the romantic forest of Bois d'Amour, or like us, because the road is quite uphill, drive to this small and cozy place by car.

The chapel is interesting from the outside because of its asymmetric roof. Note that one side reaches to the ground. Above the entrance is an angel holds a seashell of St. James, which is dear to us, because my mother and I accomplished the famous Way of St. James in Spain.

Inside the interesting chapel you will find three altars and statues of saints, ... yet it looks more like a pagan chapel. Don't forget to look at the ceiling. The wooden beams are decorated with heads of beasts that should depict the seven deadly sins.

The main attraction, however, is the wooden Christ on the cross from the 17th century. He inspired Paul Gauguin to paint an important canvas of Synthetism, called Yellow Christ from 1889. They have a small exhibition of reproductions of his works and you can compare the artist's idea with reality.

This chapel in the beautiful French Brittany is definitely worth seeing.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
Kaple Trémalo leží kousek od francouzského městečka umělců Pont Aven, v překrásné Bretani. Můžete si užít hezkou procházku krajem romantického lesa Bois d'Amour, nebo jako my, protože cesta je docela do kopce, jet na toto malé a útulné místo autem.

Kaple je zajímavá už zvenčí pro svou asymetrickou střechu. Všimněte si, že jedna strana dosahuje až na zem. Nad vchodem má anděl v rukou mušli sv. Jakuba, což nám je hodně blízké, protože jsme s mamkou Svatojakubskou pouť ve Španělsku šly.

Uvnitř zajímavé kaple najdete tři oltáře a sošky svatých,... přesto působí spíš pohanským dojmem. Nezapomeňte se podívat na strop. Dřevěné trámy jsou zdobeny zvířecími hlavami, které by měly zobrazovat sedm smrtelných hříchů.

Hlavní atrakcí však je dřevěný Kristus na kříži ze 17. století. Inspiroval Paula Gauguina k namalování významného plátna syntetismu s názvem Žlutý Kristus, z roku 1889. Mají tady malou výstavu reprodukcí jeho děl a vy můžete porovnat umělcovu představu se skutečností.

Tato kaple v nádherné francouzské Bretani rozhodně stojí za vidění.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Stezka Valaška
sights
 
       
Socha boha Radegasta
sights
Pustevny, Horní Bečva, CZ
       
Immigration Museum Melbourne
sights