Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 12/19
Marie Harcubova
The church looks very discreet, but in fact it is absolutely spectacular.

My mother and I were just walking on a busy street, looking at the shop windows and suddenly we passed by church. I was intrigued by the name Notre Dame du Finisteré, so we decided to go inside.

There was silence, coldness, and we were surprised by such a large space.
Work on this interesting church, which replaced a small chapel, began in 1713 and the last work on facade was completed in 1828. There is also a remarkable confessional, as well as very interesting decoration and beautiful carved doors.

Unfortunately, the dome and bell tower had to be renovated in 1970 after a fire. Extinguishing water severely damaged the organ, which had to be restored for a long time. The church was officially opened in 2000.

Whenever you go to Brussels, this church is definitely worth a visit ..
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
V Bruselu stojí zajímavý Kostel Panny Marie z Konce světa

Kostel působí velmi nenápadně, ale ve skutečnosti je naprosto velkolepý. Procházely jsme se s mamkou jen tak po poměrně rušné ulici, koukaly po výlohách a najednou kostel. Zaujal mě název Notre Dame du Finisteré, tak jsme se zašly podívat dovnitř.

Rozhostilo se kolem nás ticho, chlad a my byly překvapené tak velikým prostorem.

Práce na tomto zajímavém kostele, který nahradil malou kapli, začaly roku 1713 a jako poslední dodělávali roku o1828 fasádu. Uvnitř si je pozoruhodná zpovědnice, a také moc zajímavá výzdoba a překrásné vyřezávané dveře.

Bohužel kupole a zvonice musely být v roce 1970 renovovány po požáru. Voda z hašení vážně poničila varhany, které museli dlouho restaurovat. Kostel pak slavnostně otevřeli v roce 2000.

Až někdy pojedete do Bruselu, rozhodně tento kostel stojí za návštěvu...
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Manneken Pis
sights
Stoofstraat 46 Rue de l'Etuve, Brussel, BE
       
Atomium
sights
Square de l'Atomiumsquare, Brussel (Laken), BE
       
The Hollywood Museum
sights
1660 N Highland Ave, Los Angeles, US