Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 9/19
Marie Harcubova
Regensburg Cathedral

Cathedral of St. Peter is the only example of French Gothic in Bavaria, Germany. Unfortunately, we didn't get inside to see the largest and heaviest hanging organ in the world. The building was reconstructed and the drawn arrow that was supposed to lead us to the wheelchair entrance did not show us the right direction. The statue of Laughing Angel Gabriel is also very popular. You can find it inside.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
Katedrála Regensburg

Katedrála sv. Petra je jediným příkladem francouzské gotiky v německém Bavorsku. Bohužel jsme se nedostaly dovnitř, abychom si prohlédly největší a zároveň nejtěžší zavěšené varhany na světě. Budovu rekonstruovali a nakreslená šipka vchodu pro vozíčkáře nás nenasměrovala správným směrem. Populární je také socha Smějícího se anděla Gabriela, kterou najdete uvnitř.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Porta Praetoria
sights
Unter den Schwibbögen 13, Regensburg, DE
       
Walhalla
sights
Walhallastr. 48, Donaustauf, DE
       
Lake Geneva Lake Shore Path
sights