Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/19
Marie Harcubova
In 2014, this very popular Canadian park ranked first in the World's Top Parks rankings.

It has an area of 405 hectares and except for a few places and attractions, it is not the result of the architect's imagination, but rather natural influences. The park is densely forested and the local trees remember a lot. For hundreds of years.

Get ready to spend a few hours here. But the „walk“ is definitely worth it. The more than eight-kilometer-long Seawall promenade is easily accessible. It goes around the coast throughout the park.

Along the way you can see for example Brockton lighthouse. It no longer fulfills its original function, but it can shine on special occasions.

The visitor should not miss the garden, where he or she can admire up to 3000 different rose bushes.

If you do not have that much time, a horse-drawn carriage can be used. The ride takes an hour. But let the staff know a little in advance. They must have a ramp ready.
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/19
Marie Harcubova
Recenze od Catherine...

Stanley Park, Vancouver

V roce 2014 se tento velmi oblíbený kanadský park umístil na prvním místě řebříčku Top parků celého světa.

Má rozlohu 405 hektarů a až na několik míst a atrakcí, není výsledkem fantazie architekta, ale spíš přírodních vlivů. Park je hustě zalesněn a místní stromy hodně pamatují. Až stovky let.

Připravte se, že tu strávíte několik hodin. Procházka ale rozhodně stojí za to. Dobře přístupná je víc než osm kilometrů dlouhá promenáda Seawall. Prochází kolem pobřeží celým parkem.

Cestou si můžete prohlédnout třeba maják Brockton. Svou původní funkci už neplní, ale při zvláštní příležitosti svítit může.

Návštěvník by neměl minout zahradu, kde může obdivovat až 3000 různých růžových keřů.

Pokud nemáte tolik času, lze využít povozu taženého koňmi. Jízda trvá hodinu. Ale chce se přihlásit trochu předem. Musí mít nachystanou rampu.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Zámek Kamenice nad Lipou
sights
nám. Čsl. armády 1, Kamenice nad Lipou, CZ
       
Zámek Žirovnice
sights
Branka 1, Žirovnice, CZ
       
Zámek Červená Lhota
sights
Červená Lhota 1, Kardašova Řečice, CZ