Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/20
Marie Harcubova
The spring of perhaps the most famous Czech saint and patron of fishermen, swimmers and bridges, St. John of Nepomuk, is surrounded by legends. Where you can find it? In the mountain town of Harrachov.

The spring water should have healing powers. It is said that she helped Countess Anna, after whom the whole valley is named.

The statue and the mound from 1842 underwent reconstruction several years ago. At that time, they announced a public collection to raise funds.

People have always been used to coming here for water. According to analyzes, it is drinkable.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/20
Marie Harcubova
Studánka snad nejznámějšího českého světce a patrona rybářů, plavců a mostů, sv. Jana Nepomuckého, je opředena legendami.

Vyvěrající vodě se přisuzují léčivé účinky. Prý pomohla hraběnce Anně, podle které je pojmenováno celé údolí.

Socha i mohyla z roku 1842 prošla před několika lety rekonstrukcí. Pro získání financí tehdy vyhlásili veřejnou sbírku.

Lidé jsou odjakživa zvyklí si sem chodit pro vodu. Podle rozborů je pitná.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Bozkovské dolomitové jeskyně
sights
Bozkov 263, Bozkov, CZ