Jeanne d'Arc
category: entertainment
Place du Martroi, Orléans, FR
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 2/21
Marie Harcubova
Probably everyone has heard about the French heroine Joan of Arc. As an ordinary girl, she believed in inner voices and visions that she was chosen to lead against the English in a conflict called the Hundred Years' War.

She managed to convince the future monarch Charles of Valois that she should fight along a small army against the English and their French allies in besieged Orleans. Her popularity grew.
After the coronation of Charles VII. French, was detained by Anglo-Burgun soldiers and was tried for witchcraft and heresy. She was burned at the age of 19 in 1431.

Her life has become a legend and an inspiration for artists and writers. It was later declared a saint in 1920.

A large statue of the Maid of Orléans on horseback stands on Place du Matroi in Orleans.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
O francouzské hrdince Johance z Arku slyšel asi každý. Jako obyčejná dívka uvěřila vnitřním hlasům a vizím, že je vyvolená, aby stála v čele tažení proti Angličanům v konfliktu, kterému se říká stoletá válka.

Podařilo se ji přesvědčit budoucího panovníka Karla VII. Francouzského, aby s malým vojskem vybojovala bitvu nad Angličany a jejich francouzskými spojenci v obléhaném Orleánu. Její popularita rostla.

Po korunovaci Karla VII. Francouzského, byla zadržena Anglo-burgunskými vojáky a souzena za čarodějnictví a kacířství. Nakonec byla v 19 letech roku 1431 upálena.

Její život se stal legendou a inspirací pro umělce a spisovatele. Posléze byla roku 1920 prohlášena za svatou.

Velká socha Panny Orleánské na koni stojí na náměstí Place du Matroi ve městě Orleán.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Rozhledna Hostýn
entertainment
Hostýn, Bystřice pod Hostýnem, CZ
       
Zámecký park
entertainment
nám. F. X. Richtra, Holešov, CZ
       
ZOO Lešná
entertainment
Lukovská 112, Zlín, CZ