Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 2/21
Marie Harcubova
In 2017, the Slavík brothers opened a museum in the Harrachov ski resort. You will learn a lot about the history and achievements of skiers and the local ski club. Within the exhibition you will see skis older than a hundred years.

There are more than 8,000 exhibits mapping not only skiing since the beginning of the 19th century, but also the famous moments of ski flying.

There are also various Cups on display, the rarest of which is the one that was made for the winner of the World Ski Championship in 1983. The 120 cm high cup was made by local glassmakers.

One of the speed overalls of champion Radek "Raketa" Čermák is also interesting.

When you are in Harrachov, be sure to stop by at the bus museum at the local bus station.

At the entrance to the museum they have a luxury ramp. For the disabled, however, only a ground floor is wheelchair accessible. A few steps lead upstairs. With help, you can overcome them.
User review:
 
 
 
 
Visited: 2/21
Marie Harcubova
Ski muzeum Harrachov

V lyžařském středisku Harrachov otevřeli v roce 2017 bratři Slavíkové muzeum. Dozvíte se tu mnoho o historii a úspěších lyžařů a místního lyžařského klubu. V rámci expozice uvidíte ski starší než sto let.

Vystaveno tu je více než 8000 exponátů mapujících nejen lyžování od začátku 19. století, ale i slavné okamžiky letů na lyžích.

K vidění jsou i různé poháry, z nichž nejvzácnější je ten, který byl učený pro vítěze mistrovství světa v letech na lyžích z roku 1983. Pohár vysoký 120 cm vyrobili ho místní skláři.

Zajímavostí je i rychlostní kombinéza šampióna Radka „Rakety“ Čermáka.
Až budete v Harrachově, určitě se ve ski muzeu na autobusovém nádraží zastavte.

U vchodu do muzea mají luxusní nájezd. Pro hendikepované je ovšem bez bariér přízemí. Do patra vede pár schodů. S pomocí by se daly překonat.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
pramen u sv. jana nepomuckého
sights
 
       
Rozhledna Štěpánka
sights
Příchovice, Kořenov, CZ