Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
You will find it near Hrádek nad Nisou in the village of Chotyně.

Originally a Gothic castle, it became a Renaissance chateau in the 16th century. It has been owned by the Clam-Gallas family since the 18th century. It has been located in the military area since 1945 and has been open to the public since 1993.

The basic tour will acquaint visitors with the history of the castle. Unfortunately, none of the tours are without barriers.

If you are still going there, take an assistant with you and contact the castle administration on +420 482 724 301. They want to approach each visitor individually. A ramp is available on the first floor.

For the blind, a haptic model of the castle is available in the tourist center. You will also be able to learn about the history of the castle in Braille.

If an event takes place here, they will make sure that people with disabilities can also come.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/19
Marie Harcubova
Najedete jej nedaleko Hrádku nad Nisou v obci Chotyně.

Z původně gotického hradu se v 16. století stal renezanční zámek. Od 18. století je ve vlastnictví rodu Clam-Gallasů. Od roku 1945 se nachází ve vojenském prostoru a veřejnosti byl zpřístupněn veřejnosti od roku 1993.

Základní prohlídka návštěvníky obeznámí s historií hradu. Bohužel žádný z okruhů není bez bariér.
Pokud se tam i přesto chystáte, vezměte s sebou doprovod a kontaktujte správu hradu na čísle +420 482 724 301. Chtějí ke každému návštěvníkovi přistupovat individuálně. Do prvního patra je k dispozici plošina.

Pro nevidomé je v turistickém centru k dispozici haptický model hradu. Také se budete moci dozvědět informace o historii hradu v Braillově písmu.

Pokud se tu koná nějaká akce, postarají se o to, aby se lidé s hendikepem mohli také zúčastnit.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Kryštofovo Údolí
sights
 
       
Orloj v Kryštofově údolí
sights
 
       
Papírové náměstí
sights
Papírová, Liberec, CZ