Kaple sv. Jiří
category: sights
nám. Svobody 4, Litovel, CZ
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/21
Marie Harcubova
Chapel of St. Jiří in town of Litovel

This unique Gothic chapel was, is and will be, as the oldest building in the town of Litovel, a witness of the history and the present.

It is open to the public since 2011. It is well preserved without major reconstructions since 1484. It is known mainly for its ceiling. There are several coats of arms to be seen, one of them belongs to the lords of Vlašim and the other belongs to the town of Litovel. Others depict the local nobility.

After the reconstruction, which began in 2008 and lasted for three years, they had restored wall frescoes and interior decoration, among other things. There´s also a wall painting of the patron saint Jiří (George) of the chapel.

They have a wooden statue of Christ, which has moving hands as a puppet.

Several wealthy citizens are buried under the chapel.

There are two steps at the entrance, so the wheelchair user can't get inside by himself. If you have a helper with you, it's worth look inside.
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/21
Marie Harcubova
Tato jedinečná gotická kaple byla, je a bude, jako nejstarší budova města Litovel, svědkem historie i současnosti.

Od roku 2011 je přístupná veřejnosti. Bez větších přestaveb se dochovala z roku 1484. Známá je především díky síťové klenbě. Je tu k vidění několik erbů, jeden z nich patří pánům z Vlašimi a další patří městu Litovel. Ostatní vyobrazují místní šlechtu.

Po rekonstrukci, která začala v roce 2008 a trvala tři roky, mimo jiné restaurovali nástěnné fresky a výzdobu interiéru. Všimněte si také malby patrona kaple sv. Jiří.

Jako zajímavost tu mají dřevěnou sošku Krista, která má pohyblivé ruce alá loutka.

Pod kaplí je pochováno několik zámožných občanů.

U vchodu jsou dva schody, proto se vozíčkář sám dovnitř nedostane. Pokud máte s sebou pomocníka, stojí za to se dovnitř podívat.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Kostel sv. Marka
sights
Náměstí Svobody 2, Litovel, CZ
       
Hanácké skanzen
sights
Příkazy 54, Příkazy, CZ
       
Grundlsee
sights