Highline179
category: sights
Fernpassstr. B179, Reutte in Tirol, AT
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 1/22
Marie Harcubova
Thank you for this tip for a trip, Tom

Where can you find the longest pedestrian cable bridge without barriers in the world?

In Austria near the Tyrolean town of Reutte. It's called Highline 179 and it got into the Guinness Book of Records.

Architecturally, it is a Tibetan-style bridge. The bridge is 406 meters long and connects Ehrenberg Castle and Claudia Fortress. The idea to build a bridge dates back to 99. Maximilian Huttenloher came with it. It was built by architect Armin Walch with the help of an investor, who was not found until 2012.

They opened it in 2014.

In the parking lot there is a ticket office with an information center, there is a cable car next to it, from it you have to go little uphill and then there is a gate to the bridge.
User review:
 
 
 
 
Visited: 11/21
Marie Harcubova
Kde najdete nejdelší lanový most pro pěší na světě a bez bariér?

V Rakousku nedaleko tyrolského městečka Reutte. Jmenuje se Highline 179 a dostal se do Guinnessovy knihy rekordů.

Architektonicky se jedná o most tibetského stylu. Most má délku 406 metrů a propojuje hrad Ehrenberg a pevnost Claudia. Myšlenka vybudovat most pochází už z roku 99. Přišel s ní Maximilian Huttenloher. Realizoval ji architekt Armin Walch za pomoci investora, který se našel ovšem až v roce 2012.

Slavnostně jej otevřeli roku 2014.

Na parkovišti je pokladna s infocentrem, vedle toho je lanovka, od ní se musí kousek do kopce a pak je brána na most.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Schwanenbrunnen
sights
Schlossgarten, DE
       
Schloss Neuschwanstein
sights
Neuschwansteinstr. 20, Hohenschwangau, DE