Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/17
Marie Harcubova
Langlois Bridge or Vincent Van Gogh Bridge

This bridge and its surroundings were a favorite place and inspiring spot of Vincent Van Gogh. It appears in several of his paintings.

You can find it in the French city of Arles. It adorns the Bouc canal. The current bridge, for historical reasons, not only due to reconstruction, but even due to the fact that it was blown up by the Germans later in 1944, is not original.

Fortunately, an identical bridge stood in the town of Fos, so it was dismantled in 1959 and relocated to Arles in 1962.

The place has its own charm and it's no wonder that someone like Van Gogh liked it.

The bridge is close to the road, so it is easily accessible for a picture.
User review:
 
 
 
 
Visited: 6/17
Marie Harcubova
Most Langlois neboli most Vincenta Van Gogha

Tento most a jeho okolí bylo oblíbeným místem a námětem Vincenta Van Gogha. Objevuje se hned na několika jeho obrazech.

Najdete ho ve francouzském městě Arles. Zdobí kanál Bouc. Současná stavba z historických důvodů nejen přestavby, ale dokonce kvůli tomu, že jej později v roce 1944 Němci vyhodili do povětří, není původní.

Naštěstí identický most stál v městečku Fos, takže jej v roce 1959 rozmontovali a v roce 1962 přemístili do Arles.

Místo má své kouzlo a není vůbec divu, že si jej oblíbil někdo jako Van Gogh.
Most je blízko silnice, proto je pro fotku dobře přístupný.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Arènes d'Arles
sights
1 rond-point des Arènes, Arles, FR
       
Château de Chambord
sights
Château de Chambord, Chambord, FR
       
Zámek Velké Losiny
sights
Zámecká 268, Velké Losiny, CZ