Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 4/22
Marie Harcubova
They talked a lot about the Trail above wineries and the Kobylí vrch lookout at the time of the grand opening in 2018. It´s authors are Jiří Vojtěšek and Jakub Roleček.

The unique spiral lookout measures 65 meters and rises to a height of more than 7 meters. The circle is said to represent the cycle of nature. Along the way, you will be asked philosophical questions and you will also learn interesting places about the surrounding area.

They officially wrote that the attraction is accessible to people with disabilities. The truth is partial. The lookout itself is completely barrier-free, but the parking lot for visitors is under a hill and one has to go quite far. First on the asphalt and then on the unpaved road. Up the hill.

To our surprise, there was a lock on the gate. And one reads on the Internet that the lookout is still open. Probably not out of high season.
User review:
 
 
 
 
Visited: 4/22
Marie Harcubova
O Stezce nad Vinohrady a rozhledně Kobylí vrch se hodně mluvilo v době slavnostního otevření v roce 2018. Autory jsou Jiří Vojtěšek a Jakub Roleček.

Unikátní spirálová rozhledna měří 65 metrů a vypíná se do výšky víc než 7 metrů. Kruh prý představuje cyklus přírody. Cestou vám budou pokládány filozofické otázky a také se dozvíte zajím o místech v okolí.

Oficiálně psali, že atrakce je přístupná pro lidi s hendikepem. Pravda je to částečná. Samotná rozhledna je plně bez bariér, ale… parkoviště pro návštěvníky je pod kopcem a člověk pak musí docela daleko po svých. Nejdřív po asfaltu a pak po nezpevněné cestě. Stále do kopce. K našemu překvapení na brance byl zámek.

A to se člověk na internetu dočte, že rozhledna je stále otevřena. Asi ne mimo hlavní sezónu.
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Větrný mlýn Starý Poddvorov
sights
 
       
Skanzen ve Strážnici
sights
Bzenecká 671, Strážnice, CZ
       
Grand Canyon South Rim Entrance
sights
Route 64, Grand Canyon Village, US