Zámecký park
category: entertainment
Zámecký park, Ostrov, CZ
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/19
Marie Harcubova
The historical center of Ostrov with its castle, castle park, former Piarist monastery and Old Square is beautiful and definitely worth a visit. For wheelchair users everything is easily accessible, there are many parking places near the castle, even for disabled.

The chateau complex on the southern outskirts of the city is the result of reconstruction. Originally there used to be a Slavic settlement with fortifications, since the end of the 15th century. It was owned by the Šlik family, and since the 17th century the Saxon princes, the Baden ruling family, the Austrian house and its Tuscan line were replaced there.
The basis is a two-story four-wing building from the second half of the 17th century. The present appearance of the chateau was given mainly by the Classicist reconstruction after a fire in 1795. To the right of the main entrance adjoins the chateau a square tower, on the ground floor of which is the gateway to the city.

To the left of the main facade is the entrance to the castle park, decorated with a portal from the late 17th century with the Saxon-Lauenburg and Baden coat of arms. At the entrance to the park stands the White Court - the so-called Palace of the Princes, which miraculously mirrors the surface of the adjacent lake. Today it houses the municipal library. The only witness to the disappearing splendor of French garden architecture in the park is the Baroque summer house, where a branch of the Karlovy Vary Art Gallery is located.

If you walk through the park, you will reach the area of the former monastery. The early baroque monastery with the Church of the Annunciation was built from order of in 1666 , Duchess of Saxony-Engern and Westphalia. In addition to the main building, you can admire four beautiful little chapels.
User review:
 
 
 
 
Visited: 7/19
Martina Petrovická
Historické centrum města Ostrov se zámkem, zámeckým parkem, bývalým klášterem piaristů a Starým náměstím je nádherné a určitě stojí za návštěvu. Pro vozíčkáře je vše dobře sjízdné, míst k parkování je v blízkosti zámku mnoho, dokonce i těch vyhrazených.
Zámecký komplex na jižním okraji města je výsledkem mnoha stavebních úprav. Původně zde stávala slovanská osada s opevněním, od konce 15. století v majetku Šliků, od 17. století se zde postupně vystřídala saská knížata, bádenský vládnoucí rod, rakouský dům a jeho toskánská linie. Základ tvoří dvoupatrová čtyřkřídlá stavba z druhé poloviny 17. století. Dnešní vnější podobu dala zámku především klasicistní přestavba po požáru v r. 1795. Vpravo od hlavního vchodu přiléhá k zámku čtverhranná věž, v jejímž přízemí je brána do města. Vlevo od hlavního průčelí je vchod do zámeckého parku, zdobený portálem z konce 17. století se sasko-lauenburským a bádenským erbem. U vchodu do parku stojí Bílý dvůr – tzv. Palác princů, který se kouzelně zrcadlí na hladině vedlejšího jezírka. Dnes tu sídlí městská knihovna. Jediným svědkem zaniklé nádhery francouzské zahradní architektury v parku je barokní letohrádek, kde je umístěna pobočka karlovarské Galerie umění.
Pokud projdete celým parkem, dostanete se až k areálu bývalého kláštera. Raně barokní klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie nechala vybudovat v roce 1666 Anna Magdalena, vévodkyně Sasko-Engernská a Vestfálská. Kromě hlavní budovy tu můžete obdivovat také čtyři krásné malé kapličky.
Výlet doporučuji zakončit v cukrárně Koruna na Starém náměstí. Uvnitř je sice pro vozík těsno, ale mají bezbariérovou zahrádku a výborné dorty a pralinky.
Text was translated from Czech.
User review:
 
 
 
 
Visited: 2/14
Hanka Jetenská
After founded in 1625 the then owner of the castle garden Ostrov estate, Julius Henry, Duke of Saxony - Lauenburský. In the adaptation, the intertwined elements of Renaissance, Baroque and early nanýristických Italian gardens with ample use of the water element in the form of fountains and ponds with rich sculptural decoration. Within the park is wheelchair accessible.
Ask people who visited this place
Nearby places
Dům Kultury Ostrov
entertainment
Mírové Náměstí 733, Okres Karlovy Vary, CZ
       
Smetanovy sady
entertainment
Smetanovy sady, Karlovy Vary, CZ
       
Melbourne Star Observation Wheel
entertainment
101 Waterfront Way, Docklands, AU