ZOO - Dvůr Králové
category: entertainment
Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem, CZ
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 4/19
Marie Harcubova
It is the second largest and one of the most visited zoos in the country. It was founded in 1946 with the aim to - distinguishing itself from others. They focused primarily on the animals of the African continent.

The most famous director of the ZOO, Josef Wágner, had a dream to build an African safari. Over the years, it was more or less successfuly accomplished. Today, there is not only the original African safari, but also the Lion Safari and also Pedestrian one, where people walk on the wooden paths.

In the parking lot you will find several places for people with disabilities, but I recommend coming here as soon as possible. Usually it's like in an anthill. For visitors in the wheelchair the entrance is wider, so it is fine.

The terrain of the zoo is flat compared to other zoos. Higher protective bushes may sometimes interfere with the view, but there are lower parts for children everywhere, where you can see from the wheelchair, so there's no problem. The crowd of people and children disappears over time and everyone can see well.

Long and very beautiful is an Viewing Trail along the giraffes, rhinos and antelopes. Move around carefully, because you will meet many people and especially kids. Nearby they have one more view point to see of giraffes and zebras, but stairs lead to it.

If you get hungry, there are plenty of stalls and restaurants to choose from with a variety of snacks. They boycott palm oil products , straws are made of paper and cutlery is made of wood. That's what my mom and I saw while dinning by rope park.

We wish a pleasant trip to the breathtaking world of exotic animals.
User review:
 
 
 
 
Visited: 4/19
Marie Harcubova
ZOO či nově Safari park Dvůr Králové

Rozlohou 72 ha je druhou největší a jednou z nejnavštěvovanějších zahrad u nás. Byla založena roku 1946 s cílem - odlišit se. Zaměřili se především na zvířata afrického kontinentu.

Snem nejznámějšího ředitele zahrady Josefa Wágnera bylo vybudovat africké safari. Postupem času se to více méně podařilo. Dnes je ve Dvoře Králové nejen původní Africké safari, ale také Lví a Pěší, kterým lidé prochází po lávkách.

Na parkovišti najdete několik míst pro lidi s hendikepem, ale doporučuji přijet co nejdřív. Obvykle je to tu jako v mraveništi. Pro návštěvníky na vozíku je vstup turniketem širší, tedy v pohodě.

Terén celé zahrady je v porovnání s jinými zoo po rovině. Ve výhledu může občas překážet vyšší ochranné křoví, ale všude mají nižší kousky pro děti, kde dobře uvidíte i z vozíku, takže není problém. Shluk lidí i dětí se u expozic po čase rozplyne a dobře vidí všichni.

Dlouhá a moc krásná je vyhlídková trasa podél pavilonů žiraf, nosorožců a antilop. Jeďte tudy opatrně, protože budete potkávat mnoho lidí a hlavně běhající děti. Nedaleko mají ještě jednu vyhlídku k žirafám a zebrám, ale vedou k ní schody.

Pokud dostanete hlad, na výběr je plno stánků a restaurací s mnoha druhy občerstvení. Bojkotují zde výrobky z palmového oleje, brčka mají papírová a příbory jsou ze dřeva. To jsme s mamkou viděly v bistru u lanového parku.

Příjemnou projížďku přejeme úchvatným světem exotických zvířat.
Text was translated from Czech.
User review:
 
 
 
 
Visited: 4/15
Václav Fiala
On the upper parking lot ( at the entrance to the safari ) for some reason I could not find a place for the disabled. Entrance to the cash register is complicated because there are enough high curb without any raid. Then perhaps even a wooden footbridge around the giraffe is also to enter and exit the truck altogether complicated, and it is better to have someone to help. Otherwise, the area is basically on a plane and wheelchair...
Text was translated from Czech.

WC accessible - verified mech. wheelchair
Ask people who visited this place
Nearby places
Přehrada Les Království
entertainment
Bílá Třemešná, Bílá Třemešná, CZ
       
Les Království
entertainment
 
       
Galerie antického umění Hostinné
entertainment
Nádražní ulice, Hostinné, CZ