Lincoln Memorial
category: sights
2 Lincoln Memorial Circle NW, Washington, US
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 5/16
Marie Harcubova
A memorial that definitely attracts everyone's attention is a building known as the Lincoln Memorial. Do not be discouraged by many stairs, they have a lift. In the building, reminiscent of a Greek temple, on the steps where was the famous "I Have a Dream" speech by preacher and representative of the civil rights movement,.Martin Luther King, Jr taken, a huge white statue of Abraham Lincoln sits majestically. On the walls you can read his famous speeches. Remember to enjoy the unique view, where the obelisk is reflected in the water in front of the Memorial, in the Lincoln Memorial Reflecting Pool. Do you remember Forrest Gump? The scene, where Forrest has a speech at a demonstration against war and Jenny calls his name and jump into the water? That´s where it was filmed ...
User review:
 
 
 
 
Visited: 5/16
Marie Harcubova
Památník, který rozhodně upoutá pozornost každého, je budova známá jako Lincoln Memorial. Nenechte se odradit mnoha schody, mají tam výtah. V budově, připomínající řecký chrám, na jehož schodech pronesl svůj slavný projev "I Have a dream" kazatel a představitel hnutí za občanská práva Martin Luther King, Jr., majestátně sedí obrovská bílá socha Abrahama Lincolna. Na stěnách si můžete přečíst jeho známé proslovy. Nezapomeňte na jedinečný výhled, kdy se obelisk odráží ve vodní hladině před památníkem, v "Lincoln Memorial Reflecting Pool". Pamatujete na film Forrest Gump? Na scénu, kde Forrest má proslov na demonstraci proti válce a Jenny volá jeho jméno a brodí se vodou? Tak to točili tady...
Text was translated from Czech.
User review:
 
 
 
 
Visited: 2/12
Ludmila Harcubová
Do the Lincoln Memorial is wheelchair accessible by elevator
Text was translated from Czech.
Ask people who visited this place
Nearby places
Korean War Veterans Memorial
sights
10 Daniel French Dr SW, Washington, US
       
World War II Memorial
sights
1750 Independence Ave SW, Washington, US
       
Martin Luther King, Jr. Memorial
sights
1850 W Basin Drive SW, Washington, US