Monastère Saint-Paul-de-Mausole
category: sights
Allée de Saint-Paul, 13210, Saint-Rémy-de-Provence, FR
Reviews
User review:
 
 
 
 
Visited: 9/13
Marie Harcubova
Toto malé městečko St Rémy de Provence se nachází v centru Provence ( jihovýchodní Francie ). Je to město kaváren pod platany, starých kašen, klášterů, kaplí a hotely působivé. Slavný holandský malíř Vincent Van Gogh tu podstupoval léčbu v místní psychiatrické léčebně Saint Paul Mausole. Strávil tu rok a namaloval více než 150 pláten. 

Pouze některé části Saint Paul Mausole jsou otevřeny pro veřejnost. Stále slouží jako klinika. Místo není plně přístupné pro invalidní vozík. Můžete tu najít malý obchod a podívat se na krásná díla pacientů v přízemí. Pokoj Vincenta a pokoj s vanami jsou v prvním patře. Můžete se tam dostat jen s pomocí druhé osoby, vede k tomu několik schodů bez možnosti výtahu. Můžete navštívit klášter s chodbou ze 12. století a zahradou. Je to pěkné se podívat na známou krajinu, cypřiše, kosatce atd., které známe z jeho slavných obrazů.
Text was translated from Czech.
User review:
 
 
 
 
Visited: 9/12
Marie Harcubova
This small town St Rémy de Provence is located in the center of Provence region (southeast of France). It´s a town of cafés under plane trees, ancient fountains, monasteries, chapels and impressive hotels. Famous dutch painter Vincent Van Gogh was undergoing treatment here in a local psychiatric hospital Saint Paul de Mausole Monastery. He spent a year and painted over 150 canvases.

Only some parts of Saint Paul de Mausole Monastery are opened to the public. It is still run as a clinic. The place is not fully accessible for a wheelchair. You can find a little shop and look at beautiful works of patients on its first floor. Vincent Van Gogh´s room and the room with the bathtubs are on its second floor. You can get there only with help of other person, quite a few steps lead to it and there´s no elevator. You can visit the cloister with the hall from 12th century and garden. It´s so nice to look at the familiar landscape, cypruses, irises etc, which we know from his famous paintings of Vincent Van Gogh.
Ask people who visited this place
Nearby places
Carrières de Lumières
sights
Route de Maillane, Les Baux-de-Provence, FR
       
Zámek Bruntál
sights
Zámecké nám. 7, Bruntál, CZ
       
India Gate | इंडिया गेट (India Gate)
sights
India Gate C-Hexagon, New Delhi, IN