Marie Harcubova

My photos
Last visited
Visited 395 places.
Zámek Blatná
sights
Na Příkopech 375, Blatná, CZ
       
Palazzo Buonaccorsi
sights
 
       
Macerata
 
 
       
Dispoint reviews
390 Dispoint review found
Zámek Blatná
category: sights
Na Příkopech 375, Blatná, CZ
2 reviews
1 visit
review
User review:
 
 
 
 
Visited: 9/20
Text:
Thanks for this tip for trip, dear Růžena

Blatná Castle is located approximately 60 km from České Budějovice. The first written mention dates back to the 13th century.

During its existence, the chateau had several owners, who influenced the appearance of this building. A significant and distinctive feature is the prismatic Gothic tower. Baroque or Renaissance elements can also be found here.

So far, the last owners are the Hildprandt family. They are constantly improving the castle and want to attract as many visitors as possible.

People with disabilities can only get to the courtyard of the castle and the large park, which is accessible all year round. The front part was converted into an English park from the 19th century. The back part has its original look.

During a walk in the park you will meet tame spotted deer and peacocks.

The disabled can enter the area only through the main entrance. The other one at Sokolovna is not accessible.
Zámek Blatná
category: sights
Na Příkopech 375, Blatná, CZ
2 reviews
1 visit
review
User review:
 
 
 
 
Visited: 9/20
Text:
Díky za tip, milá Růženo

Zámek Blatná se nachází přibližně 60 km od Českých Budějovic. První písemná zmínka se datuje do 13. století.

Zámek za dobu své existence vystřídal několik majitelů, kteří ovlivňovali vzhled této stavby. Významnou a výraznou dominantou je hranolová gotická věž. Lze tu nalézt také barokní či renesanční prvky.

Zatím posledními majiteli je rodina Hildprandtových. Zámek neustále zvelebují a chtějí přilákat co nejvíc návštěvníků.

Lidé s hendikepem se dostanou pouze na nádvoří zámku a rozlehlého parku, který je celoročně přístupný. Přední část v 19. století upravili na anglický park. Zadní část má původní vzhled s tzv. „sejpy“ neboli dávnými rýžovišti zlata.

Během procházky parkem potkáte krotké daňky skvrnité a pávy.

Hendikepovaní se dostanou do areálu pouze hlavním vstupem. Ten druhý u Sokolovny není vhodně architektonicky upraven.
Text was translated from Czech.